AirRefund

Plaťte letenky Visa kartou a v prípade, že váš let meškal, bol zrušený alebo ste sa z dôvodu prekročenia kapacity nedostali do lietadla, môžete získať svoje peniaze späť.

AirRefund

Ak chcete cestovať po Európe alebo cez oceán a zaplatíte letenku firemnou alebo prémiovou kartou Visa, nemusíte sa o svoje peniaze báť, platba kartou je bezpečná a navyše môžete pri zrušení, meškaní či „preplnení“ vášho letu získať peniaze späť, a to vďaka službe AirRefund.

V prípade, že ste držiteľmi firemných alebo prémiových kariet Visa Gold, Platinum a Infinite, máte nárok na zľavu z poplatku, ktorý si AirRefund účtuje za úspešné vybavenie vašej reklamácie. Neplatíte nič vopred, peniaze za reklamovaný let (po odpočítaní poplatku) sú po schválení žiadosti poslané na váš účet.

Podrobná ponuka služby:

  • Služba je prístupná zo stránok https://visa.airrefund.com/sk/, prostredníctvom ktorých registrujete svoj let a postupujete podľa uvedených inštrukcií.
  • Ponuka AirRefund je prístupná pre všetkých držiteľov firemných a prémiových kariet Visa Gold, Platinum a Infinite vydávaných v Slovenskej republike.
  • Ponuka platí od 1. 5. 2018 do ukončenia ponuky pri platbe firemnou alebo prémiovou kartou Visa Gold, Platinum a Infinite.
  • Ponuka benefitu je sprístupnená držiteľom firemných a prémiových kariet Visa starším ako 18 rokov. Ponuka benefitu je určená pre firemné a prémiové karty Visa Gold, Platinum a Infinite vydané v SR. Celá suma za nákup produktu musí byť uhradená platnou firemnou alebo prémiovou kartou Visa patriacou majiteľovi príslušnej firemnej alebo prémiové karty Visa.
  • Ponuka benefitu (s výnimkou obmedzení dostupnosti) sa riadi štandardnými podmienkami Air Refund, S.A., a nemôže sa kombinovať s inou obdobnou ponukou, propagáciou alebo zľavou.
  • Ponuka benefitu (vrátane hodnoty benefitu) je neprenosná a nepripúšťa žiadnu finančnú alternatívu. Za dane a prepitné má výhradnú zodpovednosť zákazník. Táto ponuka benefitu neoprávňuje zákazníka na získanie následnej zľavy pri používaní karty.
  • Visa si vyhradzuje právo kedykoľvek ponuku benefitu nahradiť, zmeniť alebo zrušiť (aktualizácia môžu byť zverejnené na internetových stránkach www.visa.sk).
  • S výnimkou prípadov úmrtí alebo zranení spôsobených zanedbaním povinností alebo podvodu v zmysle príslušných zákonných ustanovení, Visa a jej pridružené spoločnosti, agenti, zúčastňujúci sa maloobchodníci, reštaurácie a ďalší partneri spojení s ponukou (ďalej len „poskytovatelia“) vylučujú akúkoľvek zodpovednosť a záväzky, straty, náklady a škody vyplývajúce z ponuky benefitu alebo v súvislosti s ňou (vrátane obmedzenia v súvislosti s akýmkoľvek odložením, zrušením, úpravou, odvolaním alebo zmenou tejto ponuky benefitu a akýmkoľvek opomenutím tretej strany alebo iných poskytovateľov).
  • Ponuka benefitu je poskytovaná v spojení s Visa Europe. V prípade akýchkoľvek komplikácií v súvislosti s uplatnením tejto služby nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: visaprague@visa.com.