Boingo

Boingo prevádzkuje globálnu wi-fi sieť s viac ako 1 miliónom hotspotov na letiskách, v hoteloch, reštauráciách a kaviarňach po celom svete. Ide o bezpečnú sieť, ktorá sa neustále rozrastá.

Boingo

 • Žiadajte vo svojej banke pri vydaní novej firemnej alebo prémiovej karty Visa Gold, Platinum alebo Infinite pripojenie k sieti Boingo na 12 mesiacov zadarmo.
 • Čo vám spojenie Visa a Boingo prináša? Pre držiteľov novo vydaných firemných a prémiových kariet Visa bezplatné wi-fi pripojenie s viac ako 1 miliónom hotspotov vo viac ako 100 krajinách sveta na 12 mesiacov zadarmo, pripojenie až 4 prístrojov (mobil, tablet, notebook), vlastný účet – pripojenie na jedno kliknutie.
 • 4x vyššiu rýchlosť pripojenia ako je širokopásmový globálny priemer.

Podrobná ponuka služby:

Možnosť využiť bezplatné pripojenie ku globálnej wi-fi sieti Boingo je prístupná novým držiteľom firemných a prémiových kariet Visa Gold, Platinum a Infinite vydaných po 1. 6. 2018.

Požiadajte svoju banku v súvislosti s novou firemnou alebo prémiovou kartou Visa o voucher s prístupovým kódom, ktorý vám umožní pripojenie k sieti Boingo.

 1. Navštívte web http://redeem.boingo.com/?pid=203
 2. Vložte voucher s kódom, ktorý vás oprávňuje čerpať benefit.
 3. Vytvorte si účet (používateľské meno a heslo).
 4. Stiahnite si aplikácie Boingo Wi-Finder. Upozorňujeme, že iOS používatelia, ktorí sa prvýkrát pripájajú na nové SSID, budú tiež musieť nastaviť svoje zariadenie.
 5. A ste pripojení!

Môžete sa tiež pripojiť (bez nutnosti stiahnuť aplikáciu) manuálnym vložením používateľského mena a hesla po otvorení webového prehliadača.

 • Ponuka platí od 1. 6. 2018 pre nových držiteľov firemných alebo prémiových kariet Visa Gold, Platinum a Infinite do odvolania, pripojenie je platné 12 mesiacov.
 • Ponuku si vyžiadajte v banke, ktorá vám vydáva novú firemnú alebo prémiovú kartu Visa Gold, Platinum alebo Infinite. Tento benefit nemusia všetky banky poskytovať.
 • Ponuka benefitu je sprístupnená držiteľom firemných alebo prémiových kariet Visa starším ako 18 rokov. Ponuka benefitu je určená pre všetky firemné alebo prémiové karty Visa vydané v SR – Gold, Platinum a Infinite.
 • Visa si vyhradzuje právo kedykoľvek ponuku benefitu nahradiť, zmeniť alebo zrušiť (aktualizácie môžu byť zverejnené na internetových stránkach www.visa.sk).
 • S výnimkou prípadov úmrtí alebo zranení spôsobených zanedbaním povinností alebo podvodu v zmysle príslušných zákonných ustanovení, Visa a jej pridružené spoločnosti, agenti, zúčastňujúci sa maloobchodníci, reštaurácie a ďalší partneri spojení s ponukou (ďalej len „poskytovatelia“) vylučujú všetku zodpovednosť a záväzky, straty , náklady a škody vyplývajúce z ponuky benefitu alebo v súvislosti s ňou (vrátane obmedzenia v súvislosti s akýmkoľvek odložením, zrušením, úpravou, odvolaním alebo zmenou tejto ponuky benefitu a akýmkoľvek opomenutím tretej strany alebo iných poskytovateľov).
 • Ponuka benefitu je poskytovaná v spojení s Visa Europe. V prípade akýchkoľvek komplikácií v súvislosti s uplatnením tejto služby nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: visaprague@visa.com.