Visa Luxury Hotels Collection

Visa Luxury Hotels Collection vám prináša možnosť využiť prémiovú kolekciu výhod rozsiahleho portfólia najlepších hotelov na svete vrátane značiek ako Peninsula alebo Park Hyatt.

Visa Luxury Hotels Collection

Visa Luxury Hotels Collection ponúka jedinečnú kolekciu výhod. Ponuka je vytvorená špeciálne pre držiteľov firemných alebo prémiových kariet Visa tak, aby si ako hostia ešte viac užili svoj pobyt vo vybranom hoteli.

Zoznam výhod::

 1. záruka najlepšej ceny
 2. automaticky izbu vyššej kategórie, ak je k dispozícii
 3. bezplatné wi-fi v izbách, kde je k dispozícii
 4. denne bezplatné kontinentálne raňajky
 5. 25 USD ako kredit na jedlo alebo nápoje
 6. status VIP hosťa
 7. neskorý check-out, ak je k dispozícii

Viac informácií a možnosť rezervácie hotela na VisaLuxuryHotelCollection.com.

Podrobná ponuka služby:

 • Ponuka Visa Luxury Hotel Collection je prístupná pre všetkých držiteľov firemných alebo prémiových kariet Visa Gold, Platinum a Infinite vydávaných v Slovenskej republike.
 • Vyberte si hotel z ponuky hotelov na: VisaLuxuryHotelCollection.com
 • Rezervujte si izbu a využite naše ponuky.
  • ◦ Ponuka platí od 1. 6. 2018 do ukončenia ponuky pri platbe firemnou alebo prémiovou kartou Visa.
  • ◦ Ponuka benefitu je sprístupnená držiteľom firemných alebo prémiových kariet Visa starším ako 18 rokov. Ponuka benefitu sa vzťahuje na všetky firemné alebo prémiové karty Visa Gold, Platinum a Infinite vydané v SR. Celá suma za nákup produktov musí byť uhradená platnou firemnou alebo prémiovou kartou Visa patriacou majiteľovi príslušnej firemnej alebo prémiovej karty Visa.
  • ◦ Ponuka benefitu (s výnimkou obmedzení dostupnosti) sa riadi štandardnými podmienkami hotela, v ktorom je urobená rezervácia a nemôže sa kombinovať s inou obdobnou ponukou, propagáciou alebo zľavou.
  • ◦ Ponuka benefitu (vrátane hodnoty benefitu) je neprenosná a nepripúšťa žiadnu finančnú alternatívu. Za dane a prepitné je výhradne zodpovedný zákazník. Táto ponuka benefitu neoprávňuje zákazníka, aby získal zľavu pri používaní karty.
  • ◦ Visa si vyhradzuje právo kedykoľvek ponuku benefitu nahradiť, zmeniť alebo zrušiť (aktualizácie môžu byť zverejnené na internetových stránkach www.visa.sk).
  • ◦ S výnimkou prípadov úmrtí alebo zranení spôsobených zanedbaním povinností alebo podvodu v zmysle príslušných zákonných ustanovení, Visa a jej pridružené spoločnosti, agenti, zúčastňujúci sa maloobchodníci, reštaurácie a ďalší partneri spojení s ponukou (ďalej len „poskytovatelia“) vylučujú akúkoľvek zodpovednosť a záväzky, straty, náklady a škody vyplývajúce z ponuky benefitu alebo v súvislosti s ňou (vrátane obmedzenia v súvislosti s akýmkoľvek odložením, zrušením, úpravou, odvolaním alebo zmenou tejto ponuky benefitu a akýmkoľvek opomenutím tretej strany alebo iných poskytovateľov).
  • Ponuka benefitu je poskytovaná v spojení s Visa Europe. V prípade akýchkoľvek komplikácií v súvislosti s uplatnením tejto služby nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: visaprague@visa.com