• S dosahom na všetkých a všade

    Prístup k finančným službám robí život lepším pre všetkých.

Finančné začleňovanie

Globálna sieť spoločnosti Visa je silnou platformou na zlepšenie finančného začleňovania. Tým, že privádzame ľudí do formálneho finančného systému, zlepšujeme životy, podporujeme príležitosti a posilňujeme ekonomiku.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.