S dosahom na všetkých a všade

Prístup k finančným službám robí život lepším pre všetkých.

Finančné začleňovanie

Globálna sieť spoločnosti Visa je silnou platformou na zlepšenie finančného začleňovania. Tým, že privádzame ľudí do formálneho finančného systému, zlepšujeme životy, podporujeme príležitosti a posilňujeme ekonomiku.

Prehľad


Podpora finančného začleňovania

Naše výrobky zlepšujú život a živobytie na celom svete.
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Partnerstvo pre začleňovanie

Visa dosahuje úspechy aj vďaka partnerstvám. Spolupracujeme so súkromnými spoločnosťami, vládami a neziskovými organizáciami, aby sme oslovili spoločenstvá, ktoré nemajú dostatok podpory, a budovali riešenia potrebné na finančné začleňovanie.