• Lepší spôsob ako platiť a prijímať platby

    Umožňujeme zákazníkom a obchodníkom podnikať s istotou.

Naša firma

Vďaka našej technológii a inováciám sa stávajú digitálne platby skutočnosťou pre zákazníkov, firmy, banky a vlády.


Ikona obchodníka

Obchodník

Maloobchodník, reštaurácia, hotel alebo letecká spoločnosť, ktorá prijíma Visa.

Ikona banky

Prijímateľ

Finančná inštitúcia, ktorá umožňuje zaplatiť obchodníkom.

Ikona karty Visa

Vydavateľ

Finančná inštitúcia, ktorá poskytuje karty Visa a platobné produkty.

cardholder with card

Držiteľ karty

Zákazník alebo podnikateľ používajúci karty Visa a platobné produkty.

Rušná ulica
Historický obrázok muža s počítačmi
A man and a woman sitting at a table and having a conversation.
A man sitting at a desk who is having conversation with others.