Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Odhodlané občianstvo

Pomáha zlepšovať životy a posilňovať komunity

Občianstvo

Sme odhodlaní byť zodpovedným korporátnym občanom na celom svete. Reagujeme v čase krízy a pracujeme na tom, aby boli naše miestne komunity zdravé a živé.

Filantropický prístup

Pristupujeme k našim firemným darom s najvyššou úrovňou riadenia, etiky a dodržiavania predpisov.

Humanitárna pomoc

Spolupracujeme s vládami, medzinárodnými organizáciami pre pomoc a súkromnými organizáciami, ktoré pomáhajú komunitám v kríze.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Podpora spoločenstva

Visa podporuje naše spoločenstvá tým, že prispieva miestnym neziskovým organizáciám a umožňuje našim zamestnancom poskytnúť pomoc prostredníctvom služieb a filantropie.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.