Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Odhodlané občianstvo

Pomáha zlepšovať životy a posilňovať komunity

Občianstvo

Sme odhodlaní byť zodpovedným korporátnym občanom na celom svete. Reagujeme v čase krízy a pracujeme na tom, aby boli naše miestne komunity zdravé a živé.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.