Obchodníci, ktorí neprijímajú platby kartou môžu prísť až o štvrtinu potenciálnych zákazníkov

14/10/2015

Bratislava, 30. január 2015:Podľa prieskumu spoločnosti Visa Europe, ktorý prebiehal vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Poľsku, môže mať akceptácia platieb kartou významný vplyv na počet zákazníkov a objem nákupov u malých a stredných obchodníkov.

Viac ako polovica spotrebiteľov vo Veľkej Británii medzi 16-75 rokov súhlasila s tvrdením, že by dali prednosť obchodníkovi, u ktorého môžu zaplatiť platobnou kartou. 13% opýtaných uviedlo, že v priebehu jedného roka od augusta 2013 do augusta 2014 sa ocitli v situácii, keď nemali možnosť zaplatiť kartou a preto sa rozhodli nákup neuskutočniť vôbec. 12% opýtaných uskutočnilo nákup tam, kde mohli platiť kartou.

Umožniť zákazníkovi platiť kartou je dôležitým faktorom, ktorý by mali mať na zreteli najmä malí a strední obchodníci vo Veľkej Británii. Najmä ak nechcú prísť o zákazníkov vo veku od 16 do 34 rokov. Podľa prieskumu až 34% držiteľov kariet vo Veľkej Británii v tejto vekovej kategórií potvrdilo, že keď nemôžu zaplatiť kartou, produkt alebo službu si jednoducho nekúpia, 20% opýtaných potom nakúpi u konkurencie, ktorá možnosť platby kartou poskytuje. Pre porovnanie, v Nemecku by nenakúpilo 23% a v Španielsku 21% opýtaných v danej vekovej skupine.

Caroline Drolet z Visa Europe, hovorí: „Umožniť platby kartou je pre malých a stredných obchodníkov obrovskou príležitosťou ako zvýšiť objem svojho podnikania. Neprijímať karty môže pre malého či stredného obchodníka predstavovať v súčasnosti riziko.“

Obavy o bezpečnosť a pohodlnosť, ktoré obchodníci ohľadom akceptácie kariet majú, vyriešila nová generácia mobilných akceptačných terminálov (mPOS), vďaka ktorým sú platby rýchle a jednoduché, a to aj pre obchodníkov, ktorí musia za svojimi zákazníkmi dochádzať. Mobilné terminály využívajú mobilný telefón alebo tablet obchodníka a poskytujú rovnakú úroveň bezpečnosti a pohodlia, ako ktorýkoľvek iný terminál.

Počty platieb kartou vo Veľkej Británii stúpajú aj so zvyšujúcou sa cenou nákupu.64% držiteľov kariet vo Veľkej Británii preferuje platby kartou za produkty alebo služby v hodnote medzi 21 až 100 libier. Pri platbe nad 100 libier by však kartou platilo až 77% spotrebiteľov. To dokazuje, že títo zákazníci chcú bezpečnosť a pohodlnosť, ktorú im poskytujú platby kartou a to hlavne pri nákupoch vyššej hodnoty.

Ako je to na Slovensku?

Marcel Gajdoš, regionálny manažér Visa Europe pre SR a ČR hovorí: „Našou snahou je čo najviac rozšíriť akceptačnú sieť a zároveň sprostredkovať malým a stredným obchodníkom výhody, ktoré pre nich platby kartou predstavujú – menšie náklady v porovnaní s manipuláciou s hotovosťou, rýchlosť vybavenia zákazníka a samozrejme možnosť zasiahnuť väčšie množstvo spotrebiteľov, ktorí chcú platiť kartou. Na Slovensku je viditeľný stúpajúci dopyt po takomto riešení, keďže aj malí obchodníci postupne vidia priame benefity zavedenia možnosti kartových platieb vo svojich prevádzkach. Nedá sa nespomenúť aj fakt, ktorý súvisí so zavádzaním mobilných POS, respektíve s akoukoľvek možnosťou bezhotovostnej platby, a to je nepochybne aj eliminácia šedej ekonomiky.“

V Českej republike sú mobilné platobné terminály realitou od minulého roku, kedy ich uviedla ČSOB banka.

Caroline Drolet dodáva: „Mobilné POS terminály sú riešením pre zákazníkov, ktorí chcú platiť kartou. Zároveň sú skvelým riešením pre malých obchodníkov a aj pre podnikateľov, ktorí za svojimi zákazníkmi dochádzajú. Poskytnúť zákazníkovi pohodlnú a bezpečnú možnosť platby je kľúčové.

„Z predchádzajúcich prieskumov* vieme, že asi štvrtina malých podnikateľov, ktorí neprijímajú platby kartou má záujem používať mPOS zariadenia, pričom očakávame, že toto číslo ešte porastie so zvyšujúcim sa počtom zákazníkov, ktorí sa odvracajú od hotovosti a prikláňajú sa k platbám kartou.“