Generácia Z sa biometrie nebojí, k súčasným bezpečnostným prvkom nepristupujú dostatočne bezpečne

14/10/2015

Bratislava, 16. apríl 2015 – Spotrebitelia vo Veľkej Británii vo veku od 16 do 24 rokov majú veľkú chuť využívať biometrické bezpečnostné prvky. Nemajú problém nimi úplne nahradiť doterajšiu autentifikáciu prostredníctvom hesiel. Prieskum spoločnosti Visa Europe poukazuje na fakt, že súčasný prístup generácie Z k existujúcim bezpečnostným prvkom ich vystavuje možnému nebezpečenstvu zneužitia údajov či financií.

Prieskum Visa Europe zistil, že v prípade generácie Z (16-24 rokov) je väčšia pravdepodobnosť ako u iných vekových skupín, že na ochranu svojich osobných údajov použijú len jeden PIN (32%) alebo heslo (14%). Navyše, táto generácia je liberálnejšia pri zdieľaní svojich bezpečnostných informácií než staršie generácie:

34% respondentov z generácie Z už s niekým zdieľalo svoje PIN číslo debetnej alebo kreditnej karty, pričom v skupine všetkých respondentov to bolo len 23%

32% zdieľalo svoje heslo k mobilnému telefónu vs 10% všetkých respondentov.

22% zdieľalo svoje heslo k internetovému bankovníctvu v porovnaní so 7% všetkých respondentov

Pre generáciu Z sú existujúce bezpečnostné prvky pri platbe obťažujúce (64% Z verzus 59% všetkých) Možno práve to je ten dôvod, prečo viac ako polovica generácie Z verí, že heslá a PIN kódy nebudú už koncom tohto desaťročia viac potrebné.

Tri štvrtiny (76%) opýtaných z generácie Z by uvítalo platiť pomocou biometrických bezpečnostných prvkov, pričom 69% verí, že by to ich životy urobilo rýchlejšie a jednoduchšie.

Generácia Z tiež považuje biometrické prvky za oveľa bezpečnejšie v porovnaní so štandardnými identifikačnými prvkami. V otázke, kde mali ohodnotiť od 1 do 10, ktoré autentifikačné prvky sú najbezpečnejšie (1 najmenej bezpečné, 10 najbezpečnejšie), generácie Z označila v priemere biometrické prvky číslom 7, štandardné bezpečnostné prvky číslom 6.*

Marcel Gajdoš, regionálny manažér Visa Europe pre Českú republiku a Slovensko hovorí: „Keďže očakávame, že všetky platobné terminály budú do konca roka 2017 bezkontaktné, tak pomocou biometrie bude technicky možné zaplatiť viac-menej kdekoľvek. Nové mobilné zariadenia, ako napríklad iPhone alebo Samsung Galaxy S5, už majú zabudované snímače na odtlačok prstov a je teda možné takto autorizovať bezkontaktné transakcie na termináli. Dá sa očakávať, že biometrické senzory začnú byť štandardnou súčasťou nových smart zariadení ako sú mobily, hodinky a rôzne náramky a autorizácia platieb biometriou vďaka svojej bezpečnosti a jednoduchosti postupne nahradí autorizáciu PINom.“

Zo všetkých nových platobných metód, ktoré sú spotrebiteľom dostupné, generácia Z inklinuje k verifikácii prostredníctvom skenovania odtlačkov prstov. Takmer 70% opýtaných vo veku od 16 do 24 odpovedalo, že by túto metódu využívali radšej ako heslá a to už do roku 2020. Medzi ostatné spôsoby, ktoré by túto skupinu zaujali patrí skenovanie sietnice (39%) a rozpoznanie tváre (27%). Rozpoznanie hlasu (12%), rýchle vzorky DNA (15%) a implantované čipy (16%) sú v súčasnosti menej populárne.

 • Koniec -

  Poznámka

  Agentúra Opinion Matters poverená spoločnosťou Visa Europe realizovala prieskum na 2 088 dospelých obyvateľoch Veľkej Británie v období od 17. do 24. novembra.

  *Súčasťou prieskumu bola aj otázka, kde spotrebitelia mali ohodnotiť dôveru v bezpečnostné prvky (na škále od 1 do 10, pričom 1 bolo najmenej a 10 najviac bezpečné) a to ako pri štandardných, tak aj biometrických metódach autentifikácie. Priemerné skóre každej metódy môžete nájsť nižšie:

  Biometrické:

 • Rozpoznanie tváre: 6,50
 • Odtlačky prstov- 7,94
 • DNA- 8,11
 • Skenovanie sietnice- 7,82
 • Biometria hlasu- 6,41

Štandardné:

 • Podpis- 4,68
 • PIN-6,39
 • Heslo- 6,01
 • Spýtanie sa na nejakú bezpečnostnú otázku, ako napríklad prostredné meno matky – 5,19

Priemerné hodnoty biometrických a štandardných bezpečnostných prvkov spolu:

Biometrické- 7,36

Štandardné – 5,57