Slováci platia kartou radi, len terminálov je stále málo

14/10/2015

Bratislava, 7. mája 2015 – Na Slovensku je aktuálne približne 7 terminálov na tisíc obyvateľov a v priemere jedna platobná karta na osobu. V prípade POS terminálov sa nachádzame približne na úrovni susedného Poľska. Česi a Rakúšania sú na tom o niečo lepšie – v ČR je to 10 POS terminálov na 1000 obyvateľov a v Rakúsku až 13.

Na Slovensku bolo na konci roka 2014 evidovaných 46 822 platobných terminálov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 13% medziročný rast. Ak by sme však chceli dosiahnuť priemer EU 27, museli by sme navýšiť počet terminálov až o 153% a počet kariet o 51%,” hovorí Marcel Gajdoš, regionálny manažér Visa Europe pre SR a ČR.

Sila hotovosti

Podľa Marcela Gajdoša je síce apetít Slovákov po platobných inováciách obrovský, avšak zo štatistických údajov je jasné, že sila hotovosti je stále veľká. Je to evidentné aj pri porovnaní výberov hotovosti z bankomatov a platby kartou u obchodníka. Na Slovensku výbery z bankomatov predstavujú 66% a platby terminálom u obchodníka sú vo výške 34%. A v Čechách je to veľmi podobné – 31% platby kartou u obchodníka a 69% sú výbery z bankomatov.

Zdroj: Visa Europe

„Slovenský trh má v oblasti platby kartou mimoriadne veľký priestor na ďalší rozvoj. Aj keď trendy sú jasné, slovenský, ale aj český spotrebiteľ dáva prednosť hotovosti. Z časti je to spôsobené nedostatočnou sieťou platobných terminálov, ale hlavným dôvodom stále zostáva fakt, že Slováci si jednoducho v určitých oblastiach nezvykli karty využívať,“ konštatuje Marcel Gajdoš.

Sieťové odvetvia, telekomunikácie – tu sa platí kartou najmenej

Slovenský trh má potenciál na ďalší rozvoj akceptácie platobných kariet. Pre Visa Europe je veľký potenciál v oblastiach čerpacích staníc, obchodov a cestovania. Podľa Visa Europe je v týchto sektoroch miera vybavenosti terminálmi vysoká a počet transakcií má perspektívu rásť.

Limitom platieb kartou nie sú len terminály, ale aj správanie samotných spotrebiteľov. Akokoľvek vzrastá obľuba bezhotovostných platieb, stále zostáva vysoké percento tých, ktorí nie sú zvyknutí platobnú kartu vôbec využívať. Evidentné je to napríklad na čerpacích staniciach, čo predstavuje globálne jeden zo základných pilierov kartových transakcií, kde je miera penetrácie terminálov 56%, ale klienti používajú platbu kartou iba v 30%.

Zdroj: Visa Europe

Zmena spotrebiteľského správania

Veľmi podobná situácia je napríklad v oblasti telekomunikácií a sieťových odvetví – ako plyn, elektrina a voda – terminalizácia je na úrovni 16 percent, ale karty sú využívané minimálne, až vôbec. V týchto oblastiach je podľa Visa Europe dôležité sústrediť sa nie ani tak na rozvoj infraštruktúry, ale skôr na správanie sa zákazníkov.

Sú však aj oblasti, kde tento princíp funguje úplne naopak. Príkladom sú napríklad obchody s oblečením, kde je úroveň vybavenia terminálmi na úrovni 14%, avšak podiel platieb kartou dosahuje až 45% zo všetkých platieb. Zákazníci jednoducho chcú platiť bezhotovostne, ale nie všade majú túto možnosť.