Sieň slávy Visa

21/12/2015

Pani Andrea Šipošová je riaditeľkou oddelenia platobných kariet VÚB banky a pod jej vedením VÚB ako prvá banka na Slovensku a druhá v Európe uviedla do komerčného používania mobilné platby Visa na báze cloudovej technológie (NFC HCE)

Pán Rastislav Vallo, riaditeľ oddelenia platobných kariet Tatra banky dlhodobo presadzuje progresívne a inovatívne riešenia z oblasti platobných kariet. Tatra banka pilotovala či už prvé mobilné platby alebo bezkontaktné platby Visa, ktoré zo Slovenska urobili jeden z najúspešnejších trhov regiónu Visa Europe.

V platbách žijeme prevratné a neskutočne rýchle obdobie. Nároky klientov finančných inštitúcií sú čoraz komplexnejšie, čistá funkcionalita platby je minulosťou. Práve v úzkej a konštruktívnej spolupráci s kolegami v slovenských bankách sa nám už niekoľko rokov napĺňať očakávania a požiadavky klientov. Náš úspech by nebol možný bez zapálených ľudí ako je Andrea Šipošová a Rastislav Vallo,“ povedal Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa Europe pre SR a ČR.

O tom, kto každoročne vstúpi do Siene slávy hlasujú zástupcovia Visa, Združenia bankových kariet a slovenských bánk.