Visa je na Slovensku prvou voľbou pri platení

22/12/2015

Press Release Image

Vyplýva to z online prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Millward Brown. Prieskum mal zistiť ako je značka Visa vnímaná Slovákmi v online a offline prostredí platieb.

Platíme najmä s Visa

Až 72% respondentov platí kartou Visa priamo u obchodníkov, z toho 16% ňou platí každý deň, 35% aspoň raz týždenne a 13% mesačne. Visa je najpoužívanejšia a najpreferovanajšia karta na Slovensku, čo odráža aj 90% podiel na trhu bezkontaktných kariet, s takmer 3 miliónmi bezkontaktných kariet Visa, ktoré vydávajú všetky hlavné slovenské banky.

Internetový obchod

V online prostredí je Visa rovnako najpoužívanejšia karta, aj keď v porovnaní s offline prostredím je percento použitia nižšie (61%). Z opýtaných respondentov 20% platí kartou Visa online aspoň raz za mesiac, 17% raz za týždeň a 3% každý deň. Hneď za Visa je najpoužívanejší PayPal (46%). Táto skutočnosť nižšieho používania je daná aj objemom a počtom nákupov v online prostredí, ktorý je nižší ako objem a počet transakcií v kamenných obchodoch.

Z pohľadu demografie je značka Visa je najatraktívnejšia pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov. Podľa Marcela Gajdoša, regionálneho manažéra Visa Europe pre SR a ČR, tento trend vo veľkej miere reflektuje inovatívnosť a priekopníctvo značky Visa v oblasti inovácií, úzku spoluprácu s bankovým sektorom a obchodníkmi. „Visa investuje nemalé prostriedky do inovácií, ktoré potom v spolupráci so slovenskými bankami uvádzame na trh. Prvotne oslovujú mladú generáciu, ktorá má prirodzený sklon novinky skúšať a pilotovať vo svojom prostredí, čím sa stávajú štandardom aj pre iné vekové skupiny.“

*Online prieskum pre Visa Europe bol uskutočnený v období od 25. júna do 3. júla 2015 na vzorke 400 respondentov vo veku od 18 do 64 rokov, ktorí vlastia bankový účet.