Rekordné tržby Visa Europe

26/01/2016

Press Release Image

BRATISLAVA, 26. január 2016 – Visa Europe dnes oznámila svoje historicky najvyššie tržby vo výške 2,31 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 25 percent (v období od júla 2014 do júna 2015). Náklady sa už štvrtý rok pohybujú na rovnakej úrovni a organizácii sa podarilo vrátiť svojim akcionárom rekordných 739 miliónov eur vo forme vratiek a spoločných investičných iniciatív.

Prostredníctvom asociácie Visa Europe sa v súčasnosti zaplatí jedno euro z každých 5,70 eur uhradených v Európe (na Slovensku je to jedno euroz každých 10 eur), a počet kariet Visa vydaných v Európe predstavuje 522 miliónov, tj. viac ako jednu kartu na dospelú osobu.

„Najnovšia výročná správa ukazuje, že z finančného hľadiska išlo o najúspešnejší rok vôbec, a to naozaj s výrazne lepšími výsledkami.Zároveň sa nám podarilo zabezpečovať stopercentnú dostupnosť našich systémov počas viac ako 100 mesiacov a udržať si dôveru vďaka rekordne nízkej úrovni podvodov ( konkrétne 5 centov z každých 100 zaplatených eur, tj. 0,044% v období od júla 2014 do júna 2015.) Nemenej dôležité boli investície do ďalších vrstiev kybernetickej a dátovej bezpečnosti,“ uviedol Nicolas Huss, generálny riaditeľ Visa Europe.

Rozmach bezkontaktných platieb pokračuje

Bezkontaktné platby dosahujú mimoriadny rast – v roku 2015 Visa Europe prekonala hranicu miliardy bezkontaktných transakcií za rok – a na významných trhoch, ako napríklad vo Veľkej Británii, rýchlo vytláča hotovosť.

„Zároveň sme uviedli tokenizačnú službu, ktorá nahrádza citlivé dáta o účtoch a zvyšuje bezpečnosť digitálnych platieb. Čo je veľmi dôležité, transakcie tak môžu prebiehať na existujúcej platobnej infraštruktúre. Najprv tokenizácia podporila novú službu Apple Pay v Británii a v nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa stane základom pre mnoho ďalších platobných produktov a riešení,“ dodal Nicolas Huss, generálny riaditeľ Visa Europe.

Počet bezkontaktných transakcií dosiahol v období od októbra 2014 do septembra 2015 výšku 1,7 miliárd. Vo Veľkej Británii je dnes každá siedma osobná (face to face) transakcia s kartou Visa bezkontaktná (október 2015), zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bola iba každá dvadsiata piata. Na Slovensku je podľa štatistík Visa Europe bezkontaktná každá tretia transakcia. .

Nastal čas, aby sa Visa zlúčila do jedinej globálnej spoločnosti

Asociácie Visa Inc. a Visa Europe v novembri 2015 oznámili, že sa definitívne dohodli na prevzatí Visa Europe spoločnosťou Visa Inc., pričom týmto spojením vznikne jediná globálna spoločnosť. Transakcia je momentálne predmetom schvaľovacích procedúr zo strany regulátorov, jej finalizácia sa predpokladá v treťom štvrťroku fiškálneho roku Visa Inc., čiže v období apríl – jún 2016.

Táto dohoda prinesie členom významnú hodnotu, a to jednak vďaka zaplatenej sume, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že podľa predstavenstva bude môcť prepojená Visa lepšie slúžiť potrebám a rastu zákazníkov. S istotou taktiež môžeme povedať, že asociácia Visa Inc. je pevne odhodlaná dlhodobo investovať do podnikania v Európe a naďalej ho rozvíjať,“ informoval predseda dozornej rady Visa Europe Gary Hoffman.

„Visa Europe sa darí vynikajúco. Ak sa však na situáciu pozrieme z dlhodobého hľadiska a v kontexte rapídne sa meniaceho prostredia, narastajúcej globalizácie, intenzívnejšej regulácie a konkurencie, na spojenie do jednej spoločnosti je práve teraz najvhodnejší okamih.

.Načasovanie je ideálne, pretože rozsah, rýchlosť na trhu a investície sú pre našu konkurenčnú výhodu zásadné. Integrácia do jednej globálnej spoločnosti nám zaistí finančnú silu a takú prevádzkovú veľkosť, aby sme mohli urýchliť budúcu generáciu platieb naprieč Európou a budovať hlbšie vzťahy s našimi súčasnými i novými klientami. Vďaka tejto akvizícii Európa získa na globálnej úrovni silnejší hlas, aby mohla svoju poprednú svetovú pozíciu využiť na rozvoj vlastnej budúcnosti.

Našim európskym klientom ponúkame lepší prístup ku globálnym možnostiam, technológiám a a zdrojom. Rýchlejší vývoj elektronických platieb bude smerodajný pre budúcnosť obchodu, budeprinášať hmatateľné výhody obchodníkom, ktorým pomôže rozvíjať podnikanie, a spotrebiteľom umožní platiť kdekoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia,“ uzatvára Nicolas Huss.

Poznámka pre redaktorov:

Výročnú správu Visa Europe 2015 nájdete tu: https://annualreport.visaeurope.com/