Platby kartou môžu prispieť k efektívnemu znižovaniu šedej ekonomiky

17/05/2016

Press Release Image

Bratislava, 17. mája 2016 – Prepojenie medzi veľkosťou šedej ekonomiky a počtom elektronických platieb, ktoré dokazovala už štúdia Visa Europe „Šedá ekonomika na Slovensku“ je podľa Marcela Gajdoša, riaditeľa Visa Europe pre SR a ČR dobrým predpokladom na ďalšie rozširovanie elektronických platieb v krajine.

Na Slovensku je badateľný nárast nielen v objeme spotreby, ktorá vzrástla medziročne o 18%, ale aj v náraste platieb u obchodníkov kartami Visa, tam je to až 24%. Práve tieto dva indikátory ukazujú, že Slováci čoraz viac používajú platobnú kartu. Zároveň očakávajú platobný terminál aj v iných prevádzkach, ako v nákupných centrách či supermarketoch, ktoré sú už tradične vybavené terminálmi.

Šedá ekonomika sa výrazne prejavuje v maloobchodnom sektore, či v remeselných živnostiach. Rozšírenie akceptácie kariet do týchto oblastí by bolo účinným nástrojom potláčania šedej ekonomiky. „Šedá ekonomika je ekonomikou hotovosti a nedohľadateľných transakcií.Asociácia Visa Europe spolu so svojimi členskými bankami poskytuje bezhotovostné riešenia, ktoré rozvoju akceptácie napomáhajú - napríklad stále sa rozvíjajúca oblasť bezkontaktných platieb,“ hovorí Marcel Gajdoš.

Práve v bezkontaktných platbách si zachováva Slovensko veľmi silnú pozíciu, temer 100% všetkých kariet Visa je na Slovensku bezkontaktných. Patrí medzi prvé tri krajiny regiónu Visa Europe s najvyššou penetráciou bezkontaktných platieb (ČR, Poľsko, Slovensko). Podľa štatistík Visa Europe sa na Slovensku kartou Visa minie 1€ z 9€ a každá druhá transakcia kartou Visa u obchodníka bezkontaktná. Slovensko tak predbehlo celoeurópsky priemer regiónu Visa Europe, kde je bezkontaktná jedna z piatich transakcií.

Podľa Marcela Gajdoša práve tento trend naznačuje, že karty majú potenciál preniknúť aj do oblastí, ktoré boli živnou pôdou pre šedú ekonomiku. „Predpokladám, že už teraz aj malí obchodníci vidia nesporné výhody kartových platieb, či už klasickou kartou plastovou, alebo mobilnými platbami. Rozšírenie kanálov, ktorými môže spotrebiteľ jednoducho, rýchlo a bezpečne zaplatiť znamená, že obchodník sa stane konkurencieschopný v čoraz dynamickejšie sa vyvíjajúcom sektore obchodu.“