Európania sú pripravení na biometrické overovanie platieb

19/07/2016

Press Release Image

Bratislava, 19. júla 2016 : Visa Inc. (NYSE:V) Podľa nového prieskumu spoločnosti Visa majúeurópski spotrebitelia pri platbe kartou záujem využívať biometrické bezpečnostné prvky, a to najmä v kombinácii s ďalším zabezpečením. Podľa prieskumu až 73% spotrebiteľov považuje dvojfaktorové overenie platby s využitím biometrického prvku za bezpečný spôsob overenia identity majiteľa účtu. Dvojfaktorová autentifikácia je zjednodušene: zariadenie, ktoré používate na platenie aniečo, čo ste – teda biometria, alebo niečo, čo viete – PIN alebo heslo.

“Identifikácia a overenie prostredníctvom biometrických prvkov v oblasti platieb prináša zjednodušenie a zdokonalenie spotrebiteľského zážitku. Náš prieskum ukázal, že stále viac ľudí vníma biometrické overovanie ako dôveryhodnú formu autentifikácie a je s používaním tejto technológie na svojich zariadeniach oboznámených,” hovorí Jonathan Vaux, výkonný riaditeľ pre inovácie spoločnosti Visa Europe.

Scenár o biometrii ako jedinej forme overovania platieb by ale podľa Jonathana Vauxa bol skôr výzvou. “Na rozdiel od overovania PIN kódom, ktorý môže byť zadaný iba správne alebo nesprávne, je biometria založená na pravdepodobnosti zhody so vzorom. Biometrické prvky preto najlepšie fungujú v kombinácii s ďalšími zariadeniami, geolokačnými technológiami alebo dodatočnými metódami autentifikácie,” dodáva Vaux.

Až 51% Európanov si myslí, že biometrické overovanie, ktoré potvrdzuje identitu používateľa meraním jeho charakteristických znakov, ako odtlačok prstu alebo vzor na očnej dúhovke, proces platby urýchli a zjednoduší. Viac ako 30% ľudí podľa prieskumu zase za výhodu biometrickej autentifikácie považuje to, že ich dáta zostanú v bezpečí aj v prípade straty alebo odcudzenia platobného zariadenia.

Spotrebitelia budú mať postupne možnosť vybrať si z čoraz väčšieho množstva platobných metód. Platobné správanie sa bude meniť podľa miesta nákupu a použitého zariadenia, čo znamená, že autentifikačné metódy budú musieť byť prispôsobiteľné. Biometrické formy autentifikácie nebudú, napriek svojej pohodlnosti a bezpečnosti, jediným riešením. Budúcnosť prinesie rôzne varianty overovania v závislosti na konkrétnej nákupnej situácii,” pokračuje Vaux.

Prieskum na 14 000 Európanoch ukázal, že najdôležitejšími faktormi pre prijatie biometrického overovania platieb sú diskrétnosť, skúsenosť a oboznámenie s témou. Vďaka svojej jednoduchosti a bezpečnosti je najobľúbenejšou biometrickou metódou overenie odtlačku prsta. Až 81% respondentov práve túto biometrickú metódu považuje za najbezpečnejšiu. Za druhú najlepšiu biometrickú metódu považuje až 76% opýtaných sken očnej dúhovky.

Viac ako polovica opýtaných (53%) preferuje pri platbe identifikáciu odtlačku prsta pred inými metódami biometrickej autentifikácie. Až 73% respondentov vyhovuje táto forma biometrickej autentifikácie dokonca rovnako ako použitie PIN kódu

Autentifikáciu platby rozpoznaním hlasu alebo tváre by podľa prieskumu zvolilo len 12%, respektíve 15% respondentov a to v prípade nákupu priamo v obchode, alebo pri platbe online.

Rovnováha bezpečnosti a jednoduchosti obchodu je kľúčová

Viac ako dve tretiny spotrebiteľov (67%) si v súčasnosti uvedomuje dôležitosť zabezpečenia osobných informácií – nové formy autentifikácie musia teda dosiahnuť rovnováhu medzi rýchlosťou a bezpečnosťou.

  • Z prieskumu vyplývajú aj ďalšie zistenia:
  • 48% spotrebiteľov chce biometrickú autentifikáciu používať pri platbe v hromadnej doprave
  • 47% spotrebiteľov by biometrickú autentifikáciu využilo pri platbe v bare či reštaurácii,
  • 46% pri bežných nákupoch, napríklad v supermarkete
  • 40% respondentov by biometrické overenie totožnosti využilo pri online nákupoch,
  • 39% pri sťahovaní obsahu z internetu

O prieskume

Prieskum na tému biometrických platieb pre spoločnosť Visa spracovala agentúra Populus. Uskutočnil sa v období od 22. apríla do 6. mája 2016 v siedmich európskych krajinách: vo Veľkej Británii, Švédsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Poľsku. Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 14 236 respondentov, pričom z každej krajiny bolo zastúpených približne 2 000 respondentov.