Európania pri zavádzaní biometrie dôverujú bankám

23/09/2016

Press Release Image

Bratislava, 23.september 2016: Visa Inc. (NYSE: V) – Európania považujú banky za dôveryhodnejšie ako vládne inštitúcie pokiaľ ide o ochranu biometrických údajov. Vyplýva to z nedávnej štúdie Visa. Podľa jej výsledkov spotrebitelia bankám pri zabezpečení biometrických dát dôverujú temer dvakrát viac (57%) ako vládnym inštitúciám (33%).Až 84% respondentov uviedlo, že za najdôveryhodnejšieho poskytovateľa biometrickej autentifikácie považuje banky, 78% platobné siete. Svetovým online značkám by pri biometrickej identifikácii dôverovalo 59% opýtaných, výrobcom smartfónov 59%.Viac ako dve tretiny spotrebiteľov (68%) chcú biometriu používať ako autentifikačnú metódu pri platení. Nárast možností autentifikácie prostredníctvom odtlačkov prstov pri mobilných platbách výborne poukazuje na výhody biometrickej autentifikácie aj v realite. Aj preto 73% respondentov uviedlo, že by si zvolili práve túto formu biometrie. Overenie identity prostredníctvom odtlačku prsta je taktiež považované za najbezpečnejšiu formu overenia platby (81%). Nasleduje sken dúhovky (76%) a vzorka DNA (74%).

“Pre banky je táto platobná revolúcia obrovskou príležitosťou. Významné kroky v uvádzaní biometrických technológií od rozpoznávania hlasu až po behaviorálnu biometriu už dnes robia veľké aj menšie banky. Dôvera, ktorú banky od spotrebiteľov majú – v oblasti biometrie i uchovávaniu ich biometrických dát, im dáva možnosť ponúknuť služby, ktoré spotrebitelia chcú, čo prináša výhody im ako aj bankám samotným,“ hovorí Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa SR a ČR.“Visa už v súčasnosti podporuje pri vývoji najmodernejších foriem autentifikácie veľa inštitúcií. V našej úlohe sprostredkovateľa platieb s prioritným zameraním na najnovšie technologické riešenia, budeme aj naďalej pokračovať a spolupracovať na nich s našimi bankovými partnermi. A to tak, aby sme zaistili, že novovznikajúce spôsoby overovania platieb budú vždy bezpečné, pohodlné a diskrétne,“ dodáva Marcel Gajdoš.

O výskume:Biometric Payment Research pripravil pre Visa Populus. Výskum bol realizovaný medzi 22. aprílom a 6. májom 2016 v týchto európskych krajinách: Veľká Británia, Švédsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko. Veľkosť vzorky bola 14,236, tj. Približne 2000 respondentov na krajinu.