Globálna štúdia spoločnosti Visa identifikuje kľúčové faktory úspechu na zlepšenie každodenného cestovania vytvorením múdrejších a efektívnejších miest

26/02/2019

Visa a Stanfordská univerzita zverejnili jednu z najväčších globálnych štúdií o doprave, ktorej sa zúčastnilo viac ako 19 000 cestujúcich z 19 krajín sveta

 • Štúdia posudzuje trendy a výzvy verejnej dopravy a parkovania vzhľadom na rast populácie a modely migrácie obyvateľstva do miest

Visa (NYSE:V) spolu so Stanfordskou univerzitou zverejnila jednu z najväčších globálnych štúdií, ktorá skúma zvyšujúci sa dopyt po verejnej a osobnej doprave a dôležitosť digitalizácie pri trvalo udržateľnom rozvoji.

Podľa Organizácie spojených národov (OSN) bude do roku 2050 žiť 68 % svetovej populácie[1] v mestských oblastiach a počet megalopolisov s populáciou vyššou ako 10 miliónov ľudí vzrastie v rámci toho istého obdobia zo súčasných 43 na 51.

Visa na základe svojich skúseností v oblasti spolupráce s operátormi tranzitu, automobilovými firmami a technologickými startupmi zadala vypracovanie globálnej štúdie „Budúcnosť dopravy: Mobilita v časoch megalopolisov“. Jej cieľom bolo lepšie porozumieť výzvam, ktorým už dnes čelia ľudia cestujúci za prácou každý deň a ktorým budú čeliť v budúcnosti. Hlavné zistenia skombinované s názormi na existujúce a budúce inovácie, ktoré poskytli odborníci zo Stanfordskej univerzity, pomáhajú lepšie porozumieť nedostatkom technológií pri riešení ich slabín. 

Platby sú neoddeliteľnou súčasťou cestovania, ktoré budú čoraz integrovanejšie, tak ako sa budú mestá posúvať smerom k bezkontaktným platbám v doprave, digitálnym platbám za parkovanie ako aj za služby prenájmu napríklad bicyklov alebo skútrov.

Mike Lemberger, SVP, Product Solutions, Visa vysvetľuje: „Budúci úspech našich miest je úzko prepojený s budúcnosťou dopravy a mobility. Visa a naši partneri zohrávajú dôležitú úlohu v zlepšovaní platobných možností pre milióny cestujúcich po celom svete a zároveň aj v podpore úradov zodpovedných za dopravu v ich snahe vybudovať udržateľné a vhodné dopravné riešenia, ktoré zlepšia život ich používateľov.“

Herman Donner, PhD., post doktorandský výskumný pracovník zo Stanfordskej univerzity a spoluautor štúdie, hovorí: „Ak sa pozrieme na spektrum technológií, už v súčasnosti nájdeme veľa produktov, ktoré vedia pomôcť ľudom riešiť ich každodennú frustráciu z cestovania. Avšak, ani jedno z týchto riešení nemôže byť vyvíjané izolovane. Hlavná výzva tkvie v identifikovaní relevantných technológií, ktoré poskytnú vhodné produkty pre trh a následnú implementáciu v spolupráci so širokým spektrom zainteresovaných strán, vrátane poskytovateľov mobility, technologických spoločností, vlastníkov infraštruktúry a spoločností verejnej dopravy. Na základe nášho výskumu sa domnievame, že veľa malých, no dôležitých zmien má potenciál výrazne ovplyvniť každodenné cestovanie. Či už ide o pomoc pri hľadaní parkovacieho miesta, určenie najlepšej ceny za pohonné hmoty, alebo plánovanie cesty verejnou dopravou.“

Štúdia bola realizovaná na vzorke 19 tisíc spotrebiteľov v 19 krajinách a identifikovala zásadné výzvy, ktoré súvisia s rastom mestských centier.

KĽÚČOVÉ TRENDY (GLOBÁLNE)

Cestovanie do práce

 • 46 % spotrebiteľov globálne zaregistrovalo predlžujúci sa čas cestovania do práce
 • Polovica (52 %) je frustrovaná skúsenosťou z cestovania do práce verejnou dopravou
 • Jedna tretina opýtaných (37 %) očakáva, že sa ich čas strávený cestovaním do práce bude predlžovať počas nasledujúcich piatich rokov

Používanie áut

 • Osobné auto zostáva hlavným spôsobom prepravy ako na cestu do práce (60 %), tak aj na súkromné cesty (61 %)

        - Iba 42 % respondentov z generácie Z (18 – 25 rokov) používa auto na to, aby sa dostali do práce, školy, na univerzitu, alebo na súkromné cesty

 • Najmenej obľúbeným aspektom šoférovania je hľadanie parkovacieho miesta (64 % respondentov), 

        - Nasleduje hrozba pokuty za prekročenie lehoty parkovania (44 %)

        - Vyššie parkovné kvôli nevyužitému času parkovania (42 %)

Využívanie verejnej dopravy

 • Menej ako polovica respondentov využíva verejnú dopravu na cestu do práce či školy (44 %)
 • Toto číslo rastie, keď hovoríme o využití verejnej dopravy na súkromnú prepravu, napríklad za zábavou (54 %)
 • Cestujúci za prácou volia typ dopravy na základe týchto troch faktorov: pohodlie, spoľahlivosť a vyťaženosť. Dôležitosť jednotlivých faktorov sa líši v závislosti od veku:

        - Baby Boomers (56+) – pohodlie (82%), spoľahlivosť (84%) a vyťaženosť (72%)

        - Generácia X (46–55) – pohodlie (79%), spoľahlivosť (82%) a vyťaženosť (71%)

        - Mileniáli (26–45) – pohodlie (74%), spoľahlivosť (76%) a vyťaženosť (67%) 

        - Generácia Z (18–25) – pohodlie (62%), spoľahlivosť (67%) a vyťaženosť (55%)

Platby:

 • Zložitosť platenia je jedným z najčastejších dôvodov sťažností
 • Ak by bolo platenie vo verejnej doprave jednoduchšie, jej využitie by stúplo o 27 %
 • 47 % opýtaných uviedlo, že potreba rôznych lístkov na rôzne spôsoby dopravy je pre nich problém
 • 44 % považuje za problém, že nepoznajú cenu jazdného
 • 41 % sa vyjadrilo, že prijímanie platieb iba v hotovosti je bariérou. Podľa nich je tiež dôvodom, prečo menej pravdepodobne využijú verejnú dopravu a viac pravdepodobne využijú auto
 • 47 % z respondentov, ktorí používajú autá, sa vyjadrilo, že by privítali, keby dostali informáciu kde môžu kúpiť najlacnejšie pohonné hmoty
 • 35 % by sa páčila aplikácia, ktorá by určila polohu, kde natankovať a prostredníctvom aplikácie by aj zaplatili


5 HLAVNÝCH ODPORÚČANÍ SPOLOČNOSTI VISA

 • Investícia do konektivity. Samosprávy by mali investovať do nepretržite fungujúcej infraštruktúry, ktorá je základom pre technické riešenia, požadované spotrebiteľmi. Podporuje výmenu dát v reálnom čase, ktoré môžu informovať ľudí o ich ceste ako aj poskytnúť mestám informácie, aby zabezpečili služby, ktoré odzrkadľujú pohyblivý dopyt.
 • Zabezpečenie bezproblémového platenia v rámci každej etapy na ceste. Samosprávy a urbanisti by mali spolupracovať so think-tankami, automobilovými firmami, technologickými firmami a poskytovateľmi platieb ako je spoločnosť Visa. Cestovanie totiž bude čoraz častejšie zahŕňať viac ako jeden spôsob dopravy (napr. auto, metro, bicykel). Je preto nevyhnutné, aby skúsenosť s platením bola pre cestujúcich jednoduchá a pohodlná, a to od bezkontaktných platieb, cez platby aplikáciou, až po riešenia založené na platformách.
 • Integrácia osobnej autentifikácie do platieb. Tak ako samosprávy a firmy čoraz viac integrujú digitálne platby, mali by integrovať aj okamžitú autentifikáciu. Význam digitálnej identifikácie rastie, a to aj kvôli zmenám spôsobu akým ľudia využívajú dopravu. Je potrebné zabezpečiť, aby platba aj osobná autentifikácia boli jednoduché a bezproblémové.
 • Tvorba obchodných systémov, ktoré sú inkluzívne pre všetkých. Pri vytváraní obchodného ekosystému je potrebné pamätať na všetkých členov dopravného ekosystému, vrátane seniorov či ľudí, ktorí majú malý alebo žiadny prístup k bankovým službám.
 • Vytvárane strategických partnerstiev, ktoré umožnia mať väčší prehľad. Mestá by mali spolupracovať s firmami, ktoré im pomôžu získať rozšírené informácie s využitím pri plánovaní. Umelá inteligencia v kombinácií s „big data“ môže byť využitá pri analýze dát týkajúcich sa spotreby, pohybu a meniacich sa trendov tak, aby odpovedali na potreby v reálnom čase, ako aj poskytli mestám podrobné informácie, ktoré vedia využiť v rámci ďalšieho plánovania.

Viac informácií a celú štúdiu nájdete tu:

https://vision.visaeurope.com/blogs/future-of-transportation

[1]OSN, 2018 Revision of World Urbanization Prospects