Visa vďaka využitiu umelej inteligencie dokáže zabrániť podvodom v objeme približne 25 miliárd USD

18/06/2019

Odkedy začala spoločnosť Visa využívať umelú inteligenciu v platobných transakciách, neustály vývoj tejto technológie v rámci riešenia Visa Advanced Authorization pomáha zvyšovať dôveru obchodníkov aj spotrebiteľov.

Spoločnosť Visa Inc. (NYSE: V) predstavila výsledky najnovšej analýzy, ktorá ukazuje, že využitím umelej inteligencie (AI) v rámci riešenia Visa Advanced Authorization (VAA) pomohla finančným inštitúciám zabrániť podvodom v odhadovanom objeme 25 miliárd USD ročne. Vďaka vývoju novej technológie sa globálny platobný ekosystém stáva bezpečnejším pre predajcov aj spotrebiteľov. VAA je komplexný nástroj pre oblasť riadenia rizika, ktorý monitoruje a vyhodnocuje autorizácie transakcií v rámci globálnej platobnej siete VisaNet v reálnom čase, a tým pomáha finančným inštitúciám identifikovať a reagovať rýchlo na podvodné schémy a nové trendy. Spoločnosť Visa minulý rok spracovala viac ako 127 miliárd transakcií medzi obchodníkmi a finančnými inštitúciami v rámci siete VisaNet. Umelá inteligencia analyzovala 100 % týchto transakcií (overenie každej transakcie trvá približne jednu milisekundu), takže finančné inštitúcie dokázali rozoznať a rýchlo schváliť legitímne nákupy a zároveň dokázali pohotovo identifikovať a predchádzať podvodným transakciám.

„Jednou z najnáročnejších výziev v platbách je oddelenie dobrých transakcií uskutočnených majiteľmi účtov od tých podvodných bez spomalenia platobného procesu,“ hovorí Melissa McSherry, senior viceprezidentka a globálna riaditeľka spoločnosti pre Data, Risk and Identity Products and Solutions spoločnosti Visa. „Spoločnosť Visa bola prvou platobnou sieťou, ktorá v roku 1993 aplikovala umelú inteligenciu založenú na neurónovej sieti, aby analyzovala rizikovosť transakcií v reálnom čase, čo malo aj okamžitý dopad na podvody. Dosiahnutím tej správnej rovnováhy medzi ľudskou expertízou a technologickými inováciami pokračujeme v rozvíjaní našich schopností, pretože nové prelomové objavy v oblasti umelej inteligencie rozširujú sféru toho, čo je možné.“

Pre finančné inštitúcie môže viesť spomalenie platobného procesu až k zrušeniu platobnej karty. Štúdia spoločnosti Javelin Strategy & Research odhalila, že viac ako polovica držiteľov platobných kariet, ktorí boli postihnutí chybnými odmietnutiami karty (51 percent) pri platbách, použila následne radšej sekundárnu platobnú kartu na ukončenie nákupu u toho istého obchodníka, čo môže viesť k tomu, že sa konkurenčná platobná karta stane primárnou. Avšak k odstráneniu spomalenia platobného procesu nesmie dochádzať na úkor identifikácie a predchádzaniu podvodom. Na základe zistení prieskumu Národnej maloobchodnej federácie a agentúry Forrester až 55 % opýtaných označilo podvody za hlavnú výzvu, ktorej čelia maloobchodníci v oblasti platieb.

Riešenie Visa Advanced Authorization predstavuje vrstvu prevencie podvodov, ktorá môže pomôcť znížiť riziko a podvody pre finančné inštitúcie ako aj maloobchodníkov. Takisto dokáže pomôcť znížiť spomalenie platobných procesov z dôvodu chybných odmietnutí kariet pre držiteľov platobných účtov. Systém Visa Advanced Authorization využíva viac ako 8 000 finančných inštitúcií v 129 krajinách sveta.

Predchádzanie podvodom takmer rýchlosťou svetla

Spoločnosť Visa je priekopníkom v používaní neurónových sietí navrhnutých podľa vzoru ľudského mozgu, ktorými poháňa svoju platformu umelej inteligencie na identifikáciu možných podvodov. Prináša tak rýchlejší a detailnejší pohľad do predtým neznámych korelácií. Visa Advanced Authorization prináša maloobchodníkom a finančným inštitúciám rôzne výhody, ako napríklad:

 • Využitie modelov založených na strojovom učení, ktoré skúmajú indikátory podvodu každej jednej transakcie v reálnom čase – vyhodnocujú aktivity, schémy a ďalších vyše 500 rizikových atribútov – to všetko v priebehu približne jednej milisekundy.
 • Hodnotenie rizika, ktoré spoločnosť Visa zdieľa s finančnou inštitúciou vlastníka účtu, kde sa rozhodne, či transakciu schváli alebo odmietne, alebo či označí transakcie na účel kontroly držiteľom účtu.
 • Schopnosť identifikovať dobré transakcie aj vtedy, keď ich urobili noví alebo zriedkaví kupujúci, čím sa znižuje pravdepodobnosť chybného odmietnutia karty.
 • Autorizácia v reálnom čase pomocou integrovanej globálnej prediktívnej analytiky na identifikáciu a prevenciu podvodov.
 • Spoločnosť Visa udržuje globálnu mieru podvodov na historickom minime – menej ako 0,1 percenta – prostredníctvom viacvrstvového prístupu k investovaniu do ľudskej inteligencie a technológií, vrátane umelej inteligencie, ďalej nástrojov, zdrojov a kontroly riadenia rizika, ktoré posilňujú postavenie spotrebiteľov a klientov a v neposlednom rade stanovenia procesov riadenia s cieľom pomôcť firmám a regulačným orgánom zostať pohotovými.

  „Spotrebitelia označili Visa za najdôveryhodnejšiu spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby alebo platby medzi všetkými platobnými sieťami. Veríme, že je to dôsledkom zamerania spoločnosti Visa na odstraňovanie podvodov a ochranu platobného ekosystému,“ dodáva Melissa McSherry.

  Ďalšie riešenia v oblasti riadenia rizík s využitím umelej inteligencie

  Spoločnosť Visa bojuje každý deň za bezpečnosť s cieľom chrániť platobný ekosystém a ponúka portfólio produktov a služieb v oblasti riadenia rizika, ktoré môžu pomôcť spotrebiteľom, obchodníkom a finančným inštitúciám predchádzať podvodom. Medzi takéto riešenia patrí napríklad Visa Risk Manager (VRM)Visa Consumer Authentication Services (VCAS)CyberSource Decision Manager (DM). Viac informácií o portfóliu riešení Visa v oblasti riadenia rizík nájdete na stránke Visa Security.

  Dodatočné zdroje

 • Ak vás zaujíma, ako funguje umelá inteligencia Visa v oblasti zlepšovania autorizácie platieb, pustite si toto video
 • Pre viac informácií o bezpečnosti Visa navštívte Visa newsroom alebo Visa Blog
 • Pre novinky v oblasti bezpečnosti spoločnosti Visa sledujte na stránkach LinkedInTwitterYouTube