Spoločnosť Visa rozširuje partnerský program v oblasti dopravy Visa Ready for Transit

12/11/2019

  • Program prináša výhody dodávateľom technológií aj zo strednej a východnej Európy
  • Až 15 technologických spoločností zo strednej a východnej Európy je zapojených do programu Visa Ready for Transit
  • 2 zo 7 bezkontaktných riešení pre hromadnú dopravu, ktoré už boli certifikované v rámci programu Visa Ready for Transit, pochádzajú z Poľska.

Spoločnosť Visa Inc. (NYSE: V) oznámila, že sa do ich globálneho partnerského programu v oblasti dopravy Visa Ready for Transit zapojilo už 100 partnerov. Tento program poskytuje dopravným a prepravným spoločnostiam prístup k širokej sieti technologických riešení a ďalšej odbornej podpore s cieľom zjednodušiť ich prevádzku a procesy.

Dopravné spoločnosti po celom svete využívajú výhody spojené s bezkontaktnými platbami v turniketoch a autobusoch. Jazda s bezkontaktnou kartou alebo digitálnou peňaženkou pomáha cestujúcim šetriť drahocenný čas, pretože nemusia riešiť nákup cestovného lístka vopred alebo si vystáť radu na dobitie cestovnej karty. Len v minulom roku pomohla spoločnosť Visa spustiť 60 nových dopravných projektov. Rovnako pozitívne sú prijímané aj aktuálne projekty, v rámci ktorých vzrástli medziročne bezkontaktné transakcie o 40 %.

„Cestujúci po celom svete oceňujú rýchlosť, bezpečnosť a praktickosť bezkontaktných platieb, čo vnímajú aj dopravné spoločnosti. S takmer 180 aktuálne prebiehajúcimi projektmi sa spoločnosť Visa zaviazala poskytovať tieto vylepšené skúsenosti a dopriať tak cestujúcim po celom svete pohodlné cestovanie,“ povedal Nick Mackie, globálny šéf pre oblasť mestskej mobility, Visa. „Ďalšie rozširovanie programu Visa Ready for Transit je pre nás povzbudením, aby sme dopravným spoločnostiam umožnili rýchly prechod na bezkontaktné riešenia a partnerom pomohli čo najviac zhodnotiť ich investície.“

Výberom technologického poskytovateľa alebo konzultanta na podporu svojho projektu prostredníctvom partnerského programu Visa, môžu dopravné spoločnosti zjednodušiť proces identifikácie vhodného partnera a potrebných odborných znalostí, zefektívniť testovanie a implementáciu a urýchliť tak celkový čas uvedenia na trh. Dopravné spoločnosti môžu posunúť svoje projekty vpred s istotou, že vybrané certifikované riešenie spĺňa vysoké štandardy zabezpečenia spoločnosti Visa.

Ukázalo sa, že bezkontaktné dopravné riešenia zefektívňujú výber cestovného, znižujú prevádzkové náklady a zároveň pomáhajú zvyšovať objem cestujúcich vďaka spokojnosti a pozitívnej skúsenosti zákazníkov. Program Visa Ready for Transit poskytuje dopravným spoločnostiam prístup k 100 partnerom na celom svete s najlepšími riešeniami a schopnosťami na trhu, ktoré podporujú kľúčové aspekty systémov cestovného budúcej generácie, vrátane predaja cestovných lístkov, výberu cestovného a správy back office. Okrem dodávateľov technológií zahŕňa partnerský program spoločnosti Visa aj podporu z radov vedúcich poradenských firiem, ktoré môžu pomôcť dopravným spoločnostiam pri navrhovaní a implementácií riešení tým, že poskytnú prístup k technickej dokumentácii a odborným znalostiam. Spotrebitelia na celom svete stále častejšie uprednostňujú bezkontaktné platby, čo dokazuje aj fakt, že viac ako 50 % fyzických platieb kartou mimo USA bolo uskutočnených bezkontaktne. V USA bolo vydaných viac ako 100 miliónov bezkontaktných kariet Visa, pričom v roku 2020 sa ich očakáva až 300 miliónov.

„Účasť v rámci partnerského tranzitného programu spoločnosti Visa nám umožnila priniesť intuitívne a bezproblémové platby, ktoré reagovali na požiadavky cestujúcich. A zároveň dopravným spoločnostiam vytvorila priestor na inovácie v oblasti cestovného a ich kontroly v rámci poskytovaných služieb. Vďaka našej participácii sme mohli urýchliť prijímanie bezkontaktných EMV platieb v našich pobočkách po celom svete, čo okrem prevádzkových výhod prinieslo aj úsporu nákladov a poskytlo množstvo cenných údajov pre ďalší rozvoj digitalizácie služieb,“ hovorí Adrian Kelly, produktový riaditeľ, Vix Technology.

V súčasnosti spoločnosť Visa pomáha pri poskytovaní bezkontaktných platieb vo verejnej doprave a zlepšuje prepravu v praxi pre niekoľko tranzitných operátorov aj v našom regióne. V Českej republike priniesla bezkontaktné platby v rámci verejnej dopravy v Ostrave, Děčíne či Prahe. Rovnako na Slovensku sa snaží spoločnosť Visa presadzovať spoluprácu s dopravnými podnikmi s cieľom urýchliť bezproblémové cestovanie a priniesť výhody platenia kartami aj do slovenských miest. 

Ak ste poskytovateľ verejnej dopravy a chceli by ste sa dozvedieť viac o partneroch programu Visa Ready for Transit, bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Ak ste hardvérová alebo softvérová spoločnosť, prípadne dopravný konzultant a chceli by ste sa stať partnerom Visa Ready for Transit, alebo ak ste už prihlásený do programu a chceli by ste svoje riešenie certifikovať prostredníctvom Visa, viac sa dozviete tu.