Visa a jej globálni partneri rozširujú cezhraničné platby pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky

17/12/2019

Press Release Image

TransferWise prostredníctvom riešenia Visa Direct zjednodušuje medzinárodné prevody peňazí v Európe.

Posielanie peňazí pre bežných spotrebiteľov a firmy by v dnešnom prepojenom svete malo byť také jednoduché a bežné ako odoslanie SMS správy. Avšak spotrebitelia a podniky sa ešte stále v mnohých prípadoch musia zmieriť s manuálnymi procesmi, vysokými poplatkami a používaním hotovosti, aby mohli priateľom, rodine či obchodným partnerom poslať peniaze. Visa spolupracuje s partnermi a klientmi z celého sveta na zjednodušení, digitalizácii a znížení nákladov v rýchlo rastúcom[1] svete prevodov. A to aj prostredníctvom Visa Direct, riešenia na odosielanie platieb v reálnom čase2, pomocou ktorého sa za posledný rok spracovali 2 miliardy transakcií3.

Visa oznámila, že globálna technologická spoločnosť pre medzinárodné platby TransferWise začne svojim zákazníkom poskytovať ďalšiu funkciu, ako rýchlo a bezpečne prevádzať peniaze na debetné karty v reálnom čase. Túto integrovanú službu, ktorá bola pôvodne dostupná v Španielsku, plánuje spoločnosť uviesť do prevádzky aj v Rumunsku, Maďarsku, Českej republike a Bulharsku. S TransferWise majú zákazníci možnosť vopred poznať štruktúru poplatkov a takisto im poskytuje transparentný prehľad nákladov spojených s odosielaním a prijímaním cezhraničných platieb. Spoločnosť TransferWise plánuje v roku 2020 pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Visa a integrovať Visa Direct do svojej ponuky postupne v celej Európe, aj celosvetovo.

„Technológie nás síce zbližujú, stále však nevyriešili všetky výzvy spojené s cezhraničným prevodom peňazí,“ povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko.„Vďaka spolupráci s TransferWise majú naši klienti možnosť prostredníctvom Visa Direct posielať a prijímať medzinárodné platby jednotlivcom a malým firmám rýchlo a bezpečne.“

S cieľom zaviesť riešenie Visa Direct celosvetovo spolupracuje Visa s ďalšími finančnými inštitúciami, technologickými partnermi a lídrami v oblasti platobných prevodov, vrátane takých spoločností ako sú EMQ, MoneyGram a Remitly – aby si mohli majitelia účtov vo viac ako 200 krajinách pripísať platby rovno na kartu, a to všetko cez jediné miesto pripojenia.

„Cieľom TransferWise je umožniť efektívny, rýchly a transparentný presun peňazí po celom svete,“ povedal Kristo Käärmann, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti TransferWise. „Integrácia riešenia Visa Direct zjednodušuje celý proces prevodov peňazí a približuje nás k dosiahnutiu tohto cieľa.“

Spoločnosť Visa nedávno tiež získala Earthport, jednu z najväčších nezávislých sietí ACH na svete. Kombinovaná ponuka, ktorá zlúči existujúce funkcionality Visa a siete Earthport, umožní klientom Visa Direct vykonávať tzv. push platby pre väčšinu populácie používajúcej bankové služby, a to prostredníctvom jediného pripojenia. Práve toto je kľúčovým prvkom k dosiahnutiu cieľa spoločnosti Visa: byť jediným miestom pripojenia - sieťou sietí - pre tisíce finančných inštitúcií a miliardy koncových používateľov z celého sveta.

1 Svetová banka, rekordne vysoké prevody finančných prostriedkov odoslané globálne v roku 2018.

2 Dostupnosť fondu závisí od prijímajúcej finančnej inštitúcie a regiónu. Visa vyžaduje, aby emitenti sprístupnili finančné prostriedky držiteľom kariet najneskôr do 30 minút od schválenia transakcie. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Visa.

https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf Údaje sa vzťahujú na fiškálny rok Visa 2019, ktorý sa skončil v septembri 2019.