Visa dosiahla cieľ využívať výhradne obnoviteľnú elektrickú energiu

16/01/2020

V rámci záväzku k budovaniu udržateľnosti dosiahla Visa svoj cieľ využívať 100% obnoviteľnej energie do roku 2020 vďaka solárnym a veterným zdrojom energie.

Visa (NYSE:V) oznámila, že spoločnosť úspešne splnila svoj cieľ využívať do roku 2020 100 % obnoviteľnej elektrickej energie, čím sa ešte posilnil záväzok Visa byť zodpovedným a udržateľným lídrom vo všetkých svojich prevádzkach, vrátane 131 kancelárií v 76 krajinách a štyroch globálnych spracovateľských centrách.

Od momentu stanovenia cieľa stopercentnej obnoviteľnosti v roku 2018 sa spoločnosti Visa podarilo rýchlo zaktivizovať celé svoje globálne portfólio vďaka presunu k udržateľnému mixu obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnečné žiarenie či vietor.

“Vo Visa vnímame zodpovednosť a príležitosť výrazne sa posunúť k udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti,” povedal Al Kelly, výkonný riaditeľ Visa Inc. “Som hrdý na investície do infraštruktúry, ktoré sme urobili, aby sme dosiahli tento dôležitý míľnik v oblasti obnoviteľnej energie. Úlohu posúvať naše odvetvie k prechodu k čistejšej globálnej ekonomike vnímame naďalej ako prioritu.”

Vďaka miestnym službám a konkurencieschopným trhovým dodávateľom Visa využila také možnosti obnoviteľnej elektriny, ktoré boli v najväčšom súlade s prístupom danej krajiny k obnoviteľnej elektrine. Visa investovala do obnoviteľnej elektriny na trhoch, kde má spoločnosť veľké prevádzky, vrátane štyroch lokalít v USA a Veľkej Británii, ktorých spotreba elektrickej energie predstavuje 80 % globálnej spotreby spoločnosti Visa. Ku konkrétnym krokom spoločnosti Visa patrila aj účasť na programoch obnoviteľnej elektriny spoločnosti Total Energy vo Veľkej Británii, Xcel v Colorade, Austin Energy v Texase a Peninsula Clean Energy v oblasti San Francisco Bay.

V rámci svojho širšieho záväzku podporovať prechod k obnoviteľným zdrojom elektriny sa Visa taktiež prihlásila k smerniciam RE100, globálnej spolupráci vplyvných spoločností, ktoré sa zaviazali využívať výhradne obnoviteľnú energie, na čele s The Climate Group v partnerstve s CDP; stala sa členom Aliancie nákupcov obnoviteľnej energie (REBA); a podpísala Zásady nákupcov obnoviteľnej energie.

Vďaka nákupu výhradne obnoviteľnej elektriny Visa zmierňuje emisie skleníkových plynov z elektriny, ktorú využíva (emisie Scope 2), a v porovnaní s úrovňou z roku 2014 znižuje prevádzkové emisie svojich prevádzok a dátových centier o takmer 90 %.

“Gratulujeme Visa k dosiahnutiu 100 % obnoviteľnej elektriny – je to dôkazom toho, že spoločnosti dokážu rýchlo prejsť k využívaniu čistej energie,” hovorí Amy Davidsen, výkonná riaditeľka spoločnosti The Climate Group, North America. “Nemenej významné je tiež to, že s cieľom zvýšiť kapacitu obnoviteľnej elektriny vo svojom odvetví Visa spolupracovala aj s ďalšími zúčastnenými stranami. Takéto líderstvo urýchľuje trhové zmeny a vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov.”

Visa vytrvá vo svojom záväzku zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť v rámci svojich prevádzok a v širšom komerčnom ekosystéme. V rámci prevádzok po celom svete Visa v záujme naplnenia tohto záväzku zaviedla opatrenia energetickej efektívnosti, vrátane záväzku využívať LEED stavebný dizajn a prevádzku, modernejšie osvetlenie a HVAC a postupy efektívnej elektroniky, na základe ktorej musí minimálne 90 % nových elektronických zariadení v najväčšom technologickom campuse spĺňať certifikačný štandard ENERGY STAR alebo EPEAT.

“V súvislosti s narastajúcim významom globálnych výziev súvisiacich s klimatickými zmenami si uvedomujeme a rozumieme potrebe zohrávať pri budovaní udržateľnejšej budúcnosti vedúcu úlohu.” uviedol Douglas Sabo, viceprezident a riaditeľ oddelenia korporátnej zodpovednosti a udržateľnosti Visa Inc. “Pre Visa je tento úspech dôkazom toho, ako vážne vnímame našu povinnosť byť pozitívnou silou a lídrom v udržateľných obchodných praktikách.”

Tento úspech stojí na širšej stratégii udržateľnosti Visa, ktorá v rámci nášho odvetvia už získala uznanie. Visa figuruje na severoamerickom Dow Jones indexe udržateľnosti od roku 2017, je členom FTSE4Good Index Member a v roku 2018 bola spoločnosťou Sustainalytics, vedúcim nezávislým globálnym poskytovateľom ESG a korporátnych prieskumov, vyhlásená za ´Outperformera´v kategórii Software a služby. Všetky ďalšie ocenenia spoločnosti Visa nájdete na Visa’s 2018 Corporate Responsibility and Sustainability report.

Záväzok Visa k udržateľnosti presahuje aj ďalej, mimo samotnú spoločnosť. Jej aktivity súvisiace so záväzkom k udržateľnosti zahŕňajú napríklad:

  • Snahu odstrániť problémy súvisiace s hromadnou dopravou a mestskou mobilitou
  • Účasť na štúdii, ktorá sa v rámci 25 krajín venuje spotrebiteľskému správaniu a udržateľnému životu
  • Účasť na spustení Travalyst, iniciatívy zameranej na udržateľné cestovanie a turizmus
  • Spoluzaloženie Brands for Good, iniciatívy spájajúcej značky, ktoré sa týmto spôsobom snažia udržateľný spôsob života zatraktívniť a sprístupniť.