Nadácia Visa Foundation venuje 210 milión dolárov na podporu malých a stredných firiem a na okamžitú pomoc v núdzi v súvislosti s COVID-19

09/04/2020

 • Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú podporu v celkovej výške 210 miliónov dolárov malým a stredným firmám.
 • Program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na pomoc charitatívnym organizáciám počas pandémie COVID-19.
 • Päťročný strategický záväzok vo výške 200 miliónov dolárov je určený na podporu malých a stredných firiem so zameraním na podporu ekonomického rastu žien.
 • Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú pomoc v celkovej výške 210 miliónov dolárov. Financie sú určené na podporu malých a stredných firiem v súlade s dlhodobým zameraním nadácie na ekonomický rozvoj žien a tiež na riešenie naliehavých potrieb miestnych komunít v dôsledku šírenia vírusu COVID-19.

  Prvý program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na okamžitú podporu charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú v zdravotníctve a v zásobovaní potravinami počas pandémie COVID-19, a to v každom z piatich geografických regiónov, v ktorých spoločnosť Visa pôsobí: Severná Amerika; Latinská Amerika a Karibik; Európa; Ázia a Pacifik; stredná Európa, Stredný východ a Afrika.

  ,,Ako sa COVID-19 postupne šíri, komunity pociťujú jeho účinky a potrebujú našu okamžitú podporu," uviedol Al Kelly, výkonný riaditeľ Visa Inc. „Ako globálna spoločnosť, ktorá pôsobí v konkrétnych lokalitách si uvedomujeme túto potrebu. Zaviazali sme sa aj k dlhodobej obnove a budeme pokračovať v hľadaní ďalších spôsobov, ktorými môžeme urýchliť ekonomickú aktivitu v súlade s naším poslaním, pomáhať v prosperite jednotlivcom, podnikom a ekonomikám.“

  Druhá časť programu súvisí s naším päťročným strategickým záväzkom vo výške 200 miliónov dolárov na podporu malých a stredných podnikov na celom svete, so zameraním sa na ekonomickú prosperitu žien podnikateliek. Tento program je súčasťou dlhoročnej globálnej podpory nadácie Visa Foundation malým a stredným podnikom a prostriedky budú poskytnuté tým mimovládnym organizáciám a investičným partnerom, ktorí ich podporujú.

  Malé a stredné podniky sú základom globálnej ekonomiky. Tvoria viac ako 90 percent z celkového podielu svetových firiem a prispievajú 50 až 60 percentami ku globálnej zamestnanosti. Vo financovaní malých a stredných podnikov vlastnených ženami existuje ročný úverový deficit vo výške 300 miliárd dolárov, ktorý by sa mal v dôsledku ekonomických otrasov zapríčinených šírením COVID-19 ešte zvýšiť. „Práve teraz musíme viac než kedykoľvek predtým urýchliť podporu malých podnikov v popredných líniách, ktoré poháňajú hospodársky rast,“ uviedol Kelly. „Keďže vlastníkmi mnohých malých a stredných podnikov sú práve ženy, vznikne tým domino efekt podporujúci ekonomický rast žien, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších spôsobov dosiahnutia rodovej rovnosti, zníženia chudoby a celkového hospodárskeho rozvoja.“

  Z týchto 200 miliónov dolárov poskytne nadácia Visa Foundation 60 miliónov dolárov vo forme grantov mimovládnym organizáciám zameraným na podporu majiteľov malých a stredných podnikov, z ktorých mnohé sú práve ženy, v každom regióne, v ktorom spoločnosť Visa pôsobí. Nadácia ďalej rozdelí 140 miliónov dolárov investičným partnerom, ktorí prinesú pozitívne sociálne a finančné benefity malým a stredným podnikom.

  „Dvesto miliónov dolárov dokazuje náš trvalý záväzok podporovať malé a stredné podniky so zameraním na hospodársky rozvoj žien na celom svete,“ uviedol Graham Macmillan, prezident nadácie Visa Foundation. „Keď prosperujú ženy, prosperujú aj komunity. Túto skutočnosť si uvedomujeme ešte viac v tomto čase, keď sa globálna ekonomika snaží zotaviť a prebudovať. “

  # # #

  O nadácii Visa Foundation

  Visa Foundation sa snaží podporovať inkluzívne ekonomiky, v ktorých môžu jednotlivci, podniky a komunity prosperovať. Prioritou nadácie je prostredníctvom udeľovania grantov a investovaním podporovať životaschopnosť a rast malých a stredných podnikov, z ktorých prosperujú ženy. Nadácia tiež podporuje širšie potreby spoločnosti a pomáha počas katastrof v časoch krízy. Nadácia Visa Foundation je registrovaná v USA ako 501(c)3.