Program spoločnosti Visa Fast Track poháňa rast fintech priemyslu

13/05/2020

Globálny program Fast Track pre fintechy, ktorý podporuje fintech firmy vlastnené ženami, digitálne peňaženky a inovátorov B2B a B2C, vzrástol za menej ako rok až o 280%.

Fintechy sú ústrednou súčasťou globálneho platobného ekosystému a počas pandémie COVID-19 sa dostali ešte viac do centra pozornosti. Vo využívaní ich aplikácií došlo k veľkému nárastu, keďže čoraz viac ľudí spravuje svoje peniaze prostredníctvom svojich osobných zariadení. Spoločnosť Visa s hrdosťou oznámila, že rozšírila program Fast Track pre viac ako 140 fintechov, čím naďalej podporuje globálnu fintech komunitu. Odkedy bol v polovici roku 2019 program sprístupnený globálne, program Fast Track vzrástol o 280%, čo svedčí o náraste dopytu po digitálnych platbách na celom svete.

Program Fast Track umožňuje novým aj etablovaným podnikom využívať rýchlosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a rozsah siete Visa, aby mohli rýchlejšie fungovať, pričom sa príslušné procesy skracujú z mesiacov na týždne. Program poskytuje okamžitý prístup partnerom spoločnosti Visa, udeľovanie licencií online, API Visa, go-to-market nástroje, online vzdelávanie a odborné rady, ktoré pomáhajú fintech spoločnostiam rozvíjať podnikanie. Tieto fintechy, vrátane nových členov z Afriky, Ázie a Tichomoria, Európy, Latinskej Ameriky, Blízkeho východu a Severnej Ameriky, menia spôsob, akým spotrebitelia a podniky hospodária s peniazmi, investujú, dostávajú pôžičky a posielajú platby do celého sveta.

"Naším cieľom je začleniť špičkové fintech spoločnosti do ekosystému Visa, pomôcť im rásť a rozvíjať podnikanie v rekordnom čase," uviedol Terry Angelos, senior viceprezident a globálny šéf oddelenia pre fintechy v spoločnosti Visa. „Prostredníctvom programov ako Fast Track sa spoločnosť Visa zaväzuje pomáhať fintechom, z ktorých mnohé patria medzi malé a stredné podniky, rozvíjať ich potenciál a rýchlo sa dostať na trh, tak aby boli pripravené poskytovať inovácie, ktoré každý deň posúvajú svet dopredu. Obzvlášť v súčasnej dobe.“

Fast Track sa zameriava na obnovu po pandémii COVID-19

Partneri spoločnosti Visa, vrátane spoločností Airwallex, Fundation a Rappi sa dlhodobo zameriavajú na inovácie a rast, čo im umožnilo svižne zareagovať na pandémiu COVID-19. Austrálska spoločnosť Airwallex rozšírila podporu v núdzi pre malé a stredné podniky v Austrálii a Veľkej Británii tým, že im odpustila poplatky za medzinárodné transakcie. Spoločnosť Fundation sídliaca v USA pomáha malým podnikom rýchlo získať kapitál, ktorý v týchto časoch potrebujú. Spoločnosť Rappi z Kolumbie rozbehla experiment s dodávaním potravín robotmi v snahe minimalizovať šírenie vírusu. V týchto videách spoločnosti Airwallex a Rappi zdieľajú svoje skúsenosti so spoluprácou so spoločnosťou Visa.

„V týchto náročných časoch je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, podporovať malé podniky tým, že im čím skôr poskytneme prostriedky potrebné na to, aby sa udržali nad vodou,“ povedal Sam Graziano, generálny riaditeľ spoločnosti Fundation. „Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Visa budeme pokračovať v inováciách a vývoji stratégií, ktoré pomôžu našim zákazníkom pri zmierňovaní dopadu pandémie COVID-19 a následnej obnove podnikania.“

Spoločnosť Visa víta novú skupinu inovátorov

Najnovší členovia programu Fast Track pokrývajú rozmanitú škálu spoločností, medzi ktoré patria fintechy založené ženami, spoločnosti poskytujúce digitálne peňaženky s digitálnou menou, poskytovatelia riešení zameraných na B2C aj B2B.

  • Noví partneri: Program Fast Track funguje vďaka spolupráci s kľúčovými technologickými spoločnosťami, vďaka ktorým môžu fintechy vyvíjať svoje produkty. Ohlásení boli traja noví partneri - Cascade FinTech, Deserve a PEX Card. Stali sa súčasťou Fast Track programu v USA a pridali sa k popredným spoločnostiam, ako sú Galileo, Marqeta, and Stripe. Celkový počet týchto partnerov sa tak globálne zvýšil na viac ako 20.
  • Ženy zakladateľky: Visa sa zaväzuje podporovať v raste ženy podnikateľky. Investície spoločnosti VISA v tejto oblasti sú zdôraznené zahrnutím fintechov založených ženami, ako sú austrálska spoločnosť Airwallex alebo severoamerické gogo Getter či Kikoff.
  • Digitálne peňaženky s digitálnou menou: Peňaženky s digitálnou menou vzrástli exponenciálne a dnes existuje už viac ako 139 miliónov takýchto používateľských účtov. Rastúci trh podporia spoločnosti Fold, Genesis Block a TrustToken, ktoré svojich zákazníkov spájajú so 61 miliónmi obchodníkov Visa po celom svete.
  • Riadenie spotrebiteľských financií: V rámci svojich platforiem sa spoločnosť Visa snaží spotrebiteľom zjednodušiť každodennú správu peňazí. Fast Track spoločnosti, medzi ktoré patria Lydia and Swile so sídlom v EÚ, Paga z Afriky, SoLo Funds z USA a Wally zo Spojených arabských emirátov, sú tiež zjednodušujú správu peňazí a podporujú prijatie aplikácií fintech spoločností vo svojich komunitách.
  • Podpora malých podnikov: Visa pokračuje v prispôsobovaní B2B platieb na digitálny vek. Súčasťou tohto programu je britský digitálny poskytovateľ pôžičiek Capital on Tap, ktorý poskytuje kreditné karty a pôžičky viac ako 60 000 malým a stredným podnikom či americká spoločnosť Fundation, ktorá poskytuje platformu na spracovanie aplikácií pre banky a malých podnikateľov. Ďalej sem patria Konfio, mexický startup, ktorý používa prístup založený na údajoch, umožňujúci rýchle posúdenie úveru pre malé a stredné podniky, či Neat, startup z Hongkongu, ktorý umožňuje malým a stredným podnikom rast ich podnikania na celom svete.

Viac informácií o programe Fast Track spoločnosti Visa a o tom, ako sa pripojiť, nájdete tu.