VISA podporuje obnovu ekonomiky tým, že pomáha miliónom malých podnikov

02/07/2020

Press Release Image
  • Globálna kampaň pomáha 50 miliónom malých podnikov prispôsobiť a opätovne rozbehnúť svoje podnikanie a zároveň povzbudzuje spotrebiteľov, aby podporovali miestne podniky a komunity.
  • Spoločnosť Visa v spolupráci so svojimi priemyselnými, technologickými a komunitnými partnermi podporuje v Európe viac ako osem miliónov malých podnikov postihnutých ekonomickým výpadkom.

Bratislava, 2. júl 2020 - Spoločnosť Visa oznámila spustenie iniciatívy na podporu osem miliónov malých podnikov v Európe v rámci procesu obnovy po pandémii Covid-19. Globálne sa VISA zaväzuje podporiť 50 miliónov malých a stredných podnikov. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhodobý záväzok spoločnosti podporovať malé podniky.

Malé podniky budú zohrávať dôležitú úlohu pri obnove komunít v celej Európe - vytvárajú viac ako polovicu HDP a zabezpečujú dve tretiny zamestnanosti v regióne. Nedávne štúdie ukazujú, že dôsledky ochorenia Covid-19 tvrdo zasiahli práve malé podniky, pričom najväčšie straty zaznamenali osobné služby, pohostinstvá a maloobchod.

Pre mnohých bude cesta k obnove náročná, keďže nastal výrazný posun v správaní spotrebiteľov, ako ukazujú nové údaje od spoločnosti Visa. V niektorých európskych krajinách vzrástli nákupy online minimálne o 25 percent. Okrem toho Európania vo veľkej miere preferujú bezkontaktný spôsob platby, pričom dva z troch nákupov v obchode sa uskutočňujú prostredníctvom bezkontaktných kariet alebo mobilných telefónov.1

Pre majiteľov malých podnikov bude musieť byť prioritou práve prispôsobenie sa týmto zmeneným podmienkam. Výsledky prieskumu spoločnosti Visa však ukázali, že ani nie polovica malých podnikov v celej Európe je schopná prijímať platby online.4 Cieľom spoločnosti Visa, ktorá sa opiera o sieť finančných inštitúcií, technológie a komunitných partnerov, je pomôcť malým podnikom prispôsobiť sa, vybudovať digitálne kapacity a uspokojiť dopyt spotrebiteľov po bezhotovostných platbách, online aj v kamenných obchodoch.

„Na tom, kde nakupujete, teraz záleží viac než inokedy. Malé podniky sú chrbtovou kosťou miestnych ekonomík - vytvárajú pracovné miesta, podporujú inováciu a udržujú príjem v miestnych komunitách. Ich prežitie bude kľúčom k tomu, ako sa naše ekonomiky zotavia zo súčasnej krízy“, povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko. „Aby sme zabezpečili malým podnikom potrebnú podporu, spolu s našimi partnermi im poskytujeme nástroje, zdroje a odborné znalosti, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa a znovu rásť.“

K iniciatíve spoločnosti Visa na podporu malých a stredných podnikov sa pridali medzi inými spoločnosti ako Barclays, Deliveroo, eBay, Elavon, SafeCharge, Shopify. Očakáva sa, že sa k tejto iniciatíve pripoja postupne aj ďalší partneri.

V rámci tejto iniciatívy na Slovensku spoločnosť Visa v spolupráci so spoločnosťou Global Payments uviedla na trh novú aplikáciu GP easy2sell, ktorá umožní predaj tovaru cez internet bez potreby mať vlastný e-shop. Aplikácia by mala pomôcť podnikom, ktoré majú nižšie obraty vo svojich kamenných obchodoch kvôli pandémii COVID-19. Aplikácia sa veľmi ľahko používa, obchodník odfotí tovar, pridá popis a cenu a umiestni ho na profily sociálnych sietí. Tento odkaz je možné poslať zákazníkom aj prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo iných komunikačných sietí. Na sociálnych sieťach si kupujúci vyberie produkt alebo službu, zaplatí kartou online a kuriérska služba doručí zásielku až k nemu domov alebo si ju môže vyzdvihnúť priamo u obchodníka.

Iniciatíva spoločnosti Visa poskytuje podporu v troch strategických oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre hospodársku obnovu európskych spoločenstiev:

  • Umožniť malým a stredným podnikom prejsť do online priestoru: Polovica spotrebiteľov nakupuje online viac ako pred pandémiou2. Pre malé podniky môže byť podnikanie na internete časovo náročným procesom. Preto spoločnosť Visa spolupracuje s partnermi, aby malým firmám umožnila rýchlo vstúpiť do digitálneho priestoru pomocou potrebných nástrojov, zdrojov a rád.
  • Umožniť malým firmám využívať výhody digitálnych platieb: koronakríza urýchlila potrebu, aby majitelia malých podnikov ponúkali spotrebiteľom bezpečný a pohodlný spôsob platby. Spoločnosť Visa spolupracuje s celým radom partnerov na zvyšovaní počtu miest, kde môžu zákazníci platiť kartou alebo mobilným telefónom. Zaväzuje sa pomôcť miliónom ďalších malých podnikov prijímať digitálne platby a rozvíjať sa vďaka nim.
  • Nabádať spotrebiteľov, aby podporovali malé podniky: Prieskum ukázal, že spotrebitelia si cenia miestne a nezávislé podniky a chceli by ich podľa možnosti podporovať4. Keď sa podniky v celej Európe začínajú znovu otvárať, spoločnosť Visa spustila niekoľko iniciatív na motiváciu spotrebiteľov, aby nakupovali na miestnej úrovni.

Toto oznámenie nadväzuje na globálny záväzok Nadácie Visa poskytnúť 210 miliónov dolárov na financovanie dlhodobých potrieb malých a stredných podnikov v nasledujúcich piatich rokoch, po kríze spôsobenej šírením COVID-19.

Pre viac informácii navštívte www.visa.sk.

[1] Údaje z VisaNet, Apríl, 2020

[2]GWI coronavirus findings April 2020- Výskum na viacerých trhoch (5. vydanie)

[3]Zendesk SMB Survey Report- September 2019

[4] VISA prieskum prijímania MSP v októbri 2019