Spoločnosť VISA využíva na zlepšenie spracovania transakcií hĺbkové učenie v reálnom čase

28/08/2020

Nová funkcia Smarter STIP používa umelú inteligenciu (AI) na zníženie počtu zamietnutých transakcií spotrebiteľom v čase, keď majúfinančné inštitúcie výpadok

Bratislava, 26. august 2020 - Spoločnosť Visa dnes predstavila novú funkciu Smarter Stand-in Processing (Smarter STIP), ktorá využíva umelú inteligenciu v reálnom čase, aby pomohla finančným inštitúciám spravovať transakcie v prípade výpadku služieb. Smarter STIP analyzuje pomocou hĺbkového učenia históriu transakcií a vďaka tomu generuje rozhodnutia o schválení alebo zamietnutí transakcií v mene emitentov v prípade, že ich systémy prechádzajú do režimu offline. Spoločnosť Visa je priekopníkom v používaní umelej inteligencie a neurónových sietí na predchádzanie podvodom. Smarter STIP na tom stavia a je prvým v rade nových inovácií založených na umelej inteligencii, ktoré sú súčasťou globálnej spracovateľskej siete VisaNet.

„Spotrebitelia očakávajú okamžitý a nepretržitý prístup k svojim finančným prostriedkom - nesplnenie tohto očakávania môže byť veľmi nákladné,“ hovorí Jack Forestell, výkonný viceprezident a hlavný produktový riaditeľ Visa. „Funkcia stand-in processing bola pre našich klientov vždy zásadnou zárukou, že sa na nás môžu spoľahnúť, keď dôjde k neočakávaným situáciám. Vďaka využitiu umelej inteligencie bude táto schopnosť ešte lepšia, silnejšia a dynamickejšia.“

Riešenie problému výpadkov

Výpadky služieb sú pre finančné inštitúcie a ich zákazníkov vždy rušivé, či už ide o plánovanú údržbu alebo neočakávanú udalosť. Ak nie je zavedená funkcia stand-in processing, potenciálne dopady môžu byť veľmi vážne: strata výnosov v dôsledku neúspešných transakcií, zlá skúsenosť držiteľov kariet, ktorá má za následok zvýšenie počtu volaní na služby zákazníkom, poškodenie dobrého mena a dokonca aj kontrola zo strany regulačných orgánov.

Nová funkcia Smarter STIP stavia na existujúcej schopnosti spoločnosti Visa analyzovať pomocou hĺbkového učenia zrealizované transakcie až na úroveň držiteľa karty. Preto je rozhodnutie o transakcii, ktoré poskytuje funkcia Smarter STIP, založené na poznatkoch odvodených zo správania držiteľa karty pri nákupe, a nie iba na pravidlách uplatňovaných v celom portfóliu kariet. Vďaka tejto pridanej inteligencii je spoločnosť Visa schopná vydať rozhodnutie o transakcii v mene emitenta, ktoré takmer presne odráža vlastný rozhodovací proces emitenta - s potenciálom znížiť zamietnutie transakcií v niektorých prípadoch až o 50 %.[1]

Využitie AI v ekosystéme platieb

Visa Smarter STIP je jednou z niekoľkých nových funkcií hĺbkového učenia v reálnom čase navrhnutých na riešenie dlhotrvajúcich problémov a nepríjemných skúseností kupujúcich, predávajúcich a tiež finančných inštitúcií. Tieto vylepšené služby sú možné vďaka investíciám, ktoré spoločnosť Visa vynaložila na optimalizáciu svojej základnej infraštruktúry. Zahŕňalo to tiež plošnú a výkonnú platformu s grafickým procesorom (GPU), navrhnutú pre rýchle zavedenie hĺbkového učenia.

„Umelá inteligencia je jednou z najrýchlejšie sa meniacich technológií našej doby. Umožňuje nám vytvárať produkty založené na spracovaní údajov, čo poskytuje novú úroveň personalizácie. Vďaka jednému z najväčších a najbohatších dátových súborov na svete je spoločnosť Visa veľmi dobre pripravená umožniť klientom a držiteľom kariet naplno využiť potenciál umelej inteligencie, a to vo veľkom meradle,“ hovorí Rajat Taneja, prezident pre technológie vo Visa. „Do našej infraštruktúry sme veľa investovali a umožnili sme hlbšie využitie týchto údajov vo všetkých aspektoch systému VisaNet. Naše dáta v kombinácii s nízko latentnou štruktúrou a so skúsenosťami s modelovaním, robia z našej technologickej platformy jednu z vôbec najvýkonnejších na využitie umelej inteligencie.“

Implementácia už vo svete prebieha

Smarter STIP bude k dispozícii od októbra 2020 a záujem prejavilo mnoho finančných inštitúcií po celom svete.

„V spoločnosti UBS veríme v budovanie lepšej budúcnosti pre našich zákazníkov pomocou inovácií a spolupráce. Je to nepretržitý proces, ktorý sa spolieha na inovatívne myslenie a transformačné technológie a schopnosti vynaložené interne aj našimi partnermi,“ hovorí Stefan Uebelhart, vedúci kartového centra UBS. „Sme veľmi radi, že sme zaviedli službu Smarter STIP od spoločnosti Visa, je to príklad toho, že keď sa spojí sila spolupráce, transformačných technológií a inovácií, držiteľom kariet vieme poskytnúť lepšiu skúsenosť. V našej snahe vybudovať lepšiu budúcnosť pre našich zákazníkov vidíme spoločnosť Visa ako vzácneho partnera a máme v úmysle v inováciách naďalej spolupracovať.“

O Smarter STIP

Spoločnosť Visa vytvorila funkciu Smarter STIP tak, aby riešila kľúčový problém emitentov a spracovateľov - zhoršenú skúsenosť držiteľov kariet počas výpadku služieb. Nový prístup spoločnosti Visa k stand-in processingu, patentovaný v roku 2019, zlepšuje existujúce schopnosti STIP prostredníctvom vyhodnotenia funkcií na úrovni držiteľov kariet v reálnom čase. Model sa opiera o:

  • Viacnásobné opakujúce sa vrstvy neurónovej siete s miliónmi parametrov.
  • Miliardy historických záznamov na modelové učenie, čoho výsledkom je priemerne 95% presnosť pri napodobňovaní pravdepodobného rozhodnutia emitenta pri cvičných testoch spoločnosti Visa. [2]
  • Neustále učenie sa z údajov o transakciách a výpadkoch v reálnom čase, čo umožňuje službe prispôsobiť sa a zlepšovať sa v priebehu času tak, ako sa mení aj správanie emitentov.
  • Visa Smarter STIP nevyžaduje žiadne technické zmeny zo strany klientov. Emitentom pripojeným kVisa DPS bude funkcia Smarter STIP sprístupnená, keď sa služba v októbri 2020 spustí globálne.

    Pre viac informácii navštívte www.visa.sk.

    [1] Na základe internej analýzy spoločnosti Visa, ktorá porovnávala skutočný pomrr schválených transakcií s tými, u ktorých bola použitá funkcia Smarter STIP z Q1 CY2020 na jedného emitenta v USA.

    [2]Tento počet bol meraný internou simuláciou modelu Smarter STIP v režime Visa offline na transakciách pre všetky Visa BIN po celom svete v Q4 2019. V priemere model Smarter STIP v prípade transakcií urobil to isté rozhodnutie o schválení/zamietnutí ako emitent v 95 % času, a to vo všetkých regiónoch.