Visa podporí zotavenie slovenskej ekonomiky bezplatným poskytnutím platobných terminálov

15/10/2020

  • Spoločnosť Visa spolu s partnermi bezplatne ponúkne fyzické platobné terminály alebo virtuálne pre online platby zadarmo všetkým živnostníkom a malým a stredným podnikateľom na Slovensku, ktorí bezhotovostné platby nevyužívajú.
  • “Slovensko platí kartou” je spoločnou iniciatívou spoločnosti Visa, jej klientov (bánk vydávajúcich platobné karty a poskytovateľov platobných terminálov) a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa k nej pripojili. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdigitalizovať platby na Slovensku a urýchliť rozvoj bezhotovostných platieb..

BRATISLAVA, 15. OKTÓBER 2020 - Spoločnosť Visa, ktorá dlhodobo podporuje malé a stredné podniky pri rozvoji bezhotovostných platieb, dnes predstavila iniciatívu, ktorá má podporiť malých podnikateľov na Slovensku pri obnove ekonomiky z dôsledkov spojených s pandémiou Covid-19. Spoločnosť Visa sa tejto súvislosti zaväzuje v Európe podporiť 8 miliónov živnostníkov a malých a stredných podnikov.

V celej Európe prijíma digitálne platby 9 miliónov malých a stredných podnikov. Covid-19 mení platobné návyky ľudí a na ich potreby reagujú malí a strední podnikatelia práve zavádzaním bezhotovostných platieb, ktoré sú rýchle, bezpečné a pohodlné.

Cieľom spoločnosti Visa je umožniť viac ako 50 % európskych malých a stredných podnikov využívať výhody plynúce z prijímania bezhotovostných platieb v kamenných aj online obchodoch.

Vďaka iniciatíve “Slovensko platí kartou” získajú živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré chcú využívať výhody digitálnych platieb, fyzický platobný terminál alebo virtuálny pre online platby zadarmo na 6 mesiacov bezplatne.

Do programu sa môžu zapojiť všetci podnikatelia na Slovensku, ktorí za posledných 12 mesiacov neprijímali digitálne platby (platby kartou). To platí aj pre internetových obchodníkov. Podnikatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, môžu navštíviť webovú stránku www.visa.sk/slovenskoplatikartou, kde si vyberú svojho poskytovateľa služby.

Malé a stredné podniky tvoria viac ako polovicu HDP a dve tretiny zamestnanosti v regióne. Posledné štúdie ukazujú, že Covid-19 tvrdo zasiahol práve malé a stredné podniky, pričom najväčšie straty zaznamenali osobné služby, pohostinstvá a maloobchod.

Na celom svete došlo k významným zmenám v správaní spotrebiteľov, keďže až 90 % nakupujúcich váha nakupovať v kamenných obchodoch kvôli strachu z koronavírusu1. Zavedenie ľahko použiteľnej technológie bezkontaktných platieb je kľúčové pre umožnenie rýchlejšieho a bezpečnejšieho nakupovania. Spoločnosť Visa spolupracuje s rôznymi partnermi na zvýšení počtu miest, kde môžu zákazníci použiť bezkontaktnú kartu alebo platbu cez mobilný telefón.

Okrem ekonomických dopadov, koronakríza urýchlila nárast vo využívaní e-shopov a nakupovania cez internet. Okrem toho, že ľudia hľadajú nové spôsoby platby, pri ktorých nie je potrebné dotýkať sa terminálu, nastal tiež rozmach e-shopov, keďže karanténa vedie k nakupovaniu online namiesto v obchodoch. Miera toho, koľko peňazí ľudia míňajú online, sa zvyšuje aj globálne - v apríli v porovnaní s januárom vzrástli nákupy v internetových obchodoch na aktívneho držiteľa karty o viac ako 25 %2. 14 krajín v Európe zaznamenalo 20% alebo vyšší nárast platieb v e-shopoch. Na Slovensku to bolo v júni 2020 o takmer 35 % (oproti júnu 2019).

„V spoločnosti Visa sme si vedomí významnej úlohy, ktorú malé a stredné podniky zohrávajú v našej spoločnosti, a preto sme odhodlaní ich podporiť čo najrýchlejšie to pôjde. Spoločnosť Visa sa zaviazala podporovať našich slovenských klientov, teda vydavateľov platobných kariet a poskytovateľov platobných terminálov, v pomoci obchodníkom a spotrebiteľom využívať inovatívne, spoľahlivé a bezpečné platby. Preto Visa spolu s partnermi ponúkne terminály bezplatne všetkým slovenským živnostníkom a malým a stredným podnikom, ktoré doteraz bezhotovostné platby neprijímali,“ uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Pre mnohé podniky bude cesta k zotaveniu sa z pandémie náročná. Nové údaje od spoločnosti Visa odhaľujú zmeny v správaní spotrebiteľov, keď online nákupy v niektorých európskych krajinách stúpajú najmenej o 25 %. Okrem toho dnes Európania preferujú bezkontaktný spôsob platby, pričom dva z troch nákupov v obchodoch sa uskutočňujú bezkontaktnými kartami alebo mobilnými telefónmi1. Na niekoľkých trhoch EÚ sa priemerná suma nákupu bezkontaktných transakcií zvýšila takmer o 20 %, vrátane Talianska, Holandska, Chorvátska a Slovenska.

Prispôsobenie sa tomuto meniacemu sa prostrediu bude pre podnikateľov prioritou. Výskum spoločnosti Visa však ukázal, že len menej ako polovica podnikov v celej Európe prijíma platby online4. Cieľom spoločnosti Visa je vďaka svojej sieti finančných inštitúcií, technologických a komunitných partnerov pomôcť malým podnikom prispôsobiť sa aktuálnej situácii, nadobudnúť digitálne schopnosti a uspokojiť dopyt spotrebiteľov po bezhotovostných platbách, online aj v obchodoch.

"To, kde nakupujete, je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou miestnych ekonomík - vytvárajú pracovné miesta, podporujú inovácie a udržiavajú príjem v miestnych komunitách. Ich prežitie bude kľúčové pre to, ako sa naše ekonomiky spamätajú zo súčasnej krízy,“ uviedla Katarzyna Zubrzycka, riaditeľka pre oblasť prijímania kariet a vzťahy s obchodníkmi CEE.Aby sme zaistili, že dostanú potrebnú podporu, spolu s našimi slovenskými partnermi im poskytujeme možnosť prijímať bezhotovostné platby vďaka bezplatnému poskytnutiu terminálu na dobu 6 mesiacov.“

„Slovensko platí kartou“ poskytuje podporu v troch strategických oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre oživenie slovenskej ekonomiky:

• Umožňuje malým a stredným podnikom vybudovať si online povedomie: Každý druhý spotrebiteľ nakupuje online viac ako pred pandémiou2. Pre malé podniky môže byť podnikanie online nákladným a odstrašujúcim procesom. Preto spoločnosť Visa spolupracuje s partnermi na tom, aby malým podnikom umožnila rýchlo vybudovať online povedomie poskytnutím potrebných nástrojov, zdrojov a rád.

• Podporuje malé a stredné podniky pri využívaní výhod bezhotovostných platieb: Covid-19 zvýšil potrebu, aby podnikatelia ponúkali spotrebiteľom bezpečný a pohodlný spôsob platby. Spoločnosť Visa spolupracuje s radom partnerov na zvýšení počtu miest, kde môžu zákazníci platiť kartou alebo mobilným telefónom, a zaviaže sa, že pomôže ďalším miliónom malých a stredných podnikov prijať bezhotovostné platobné riešenia.

• Povzbudzuje spotrebiteľov v podpore malých a stredných podnikov: Výskum ukazuje, že spotrebitelia si vážia svoje lokálne a nezávislé podniky a radi ich podporia tam, kde je to možné4. Keď sa podniky v celej Európe začnú znovu otvárať, spoločnosť Visa rozbehne niekoľko iniciatív na podporu a motiváciu spotrebiteľov, aby nakupovali lokálne.

Dnešné oznámenie iniciatívy nadväzuje na globálny záväzok Nadácie Visa, ktorý bol zverejnený v apríli. Nadácia Visa poskytne finančné prostriedky na pomoc v rámci koronakrízy vo výške 210 miliónov dolárov na riešenie dlhodobých potrieb komunity živnostníkov a malých a stredných podnikov v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Viac informácií nájdete na www.visa.sk/slovenskoplatikartou.