Spoločnosť Visa spúšťa Fintech Partner Connect v Európe

12/11/2020

Press Release Image
  • Nový program je zameraný na transformáciu dostupnosti inovácií klientom spoločnosti Visa v oblasti digitálnych platieb.
  • Riešenia sú dostupné prostredníctvom partnerstiev spoločnosti Visa s poprednými fintechmi v oblasti platobných technológií.
  • Fintech Partner Connect podporí nové spôsoby, aby mohli podniky a spotrebitelia bezproblémovo a bezpečne prijímať aj odosielať platby.

Bratislava, 12. november 2020– Spoločnosť Visa dnes oznámila spustenie novej iniciatívy Visa Fintech Partner Connect, ktorá poskytne finančným inštitúciám a obchodníkom súbor vylepšených funkcií spájajúcich vlastné riešenia Visa so schopnosťami starostlivo vybraných fintech partnerov.

Fintech Partner Connect pomôže klientom spoločnosti Visa uspokojiť dopyt ich zákazníkov po nových skúsenostiach s digitálnymi platbami poskytovaním bezproblémového prístupu k inovatívnym fintech riešeniam.

Zavedenie Fintech Partner Connect v Európe nasleduje po úspešnom pilotnom projekte, ktorý už priniesol výhody mnohým klientom spoločnosti Visa z ponúkaných odborných znalostí.

„Popularita a potreba digitálnych platieb a online bankovníctva neboli nikdy väčšie ako teraz a globálna pandémia tento posun v správaní spotrebiteľov ešte urýchlila. Mnohé finančné inštitúcie a podniky všetkých veľkostí preto hľadajú spôsoby, ako rýchlo rozšíriť svoju ponuku. Umožňuje im to program Visa Fintech Partner Connect, ktorý spája odborné znalosti Visy s niektorými z najinovatívnejších európskych fintechov na vývoj digitálnych riešení novej generácie,“ uviedolMarcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.,,Už pracujeme na mnohých zaujímavých projektoch a v nasledujúcich mesiacoch sa tešíme na úzku spoluprácu s našimi klientmi na nových projektoch, ktoré v celej Európe zlepšia skúsenosti spotrebiteľov s digitálnymi platbami.“

V spolupráci s 13 poprednými európskymi fintechmi, Fintech Partner Connect umožní klientom spoločnosti Visa prístup k nasledujúcim riešeniam:

Spotrebiteľská digitálna cesta s 11:FS Pulse - platforma pre výskum a testovanie, ktorá poskytuje videá na požiadanie o zákazníckych cestách od fintech spoločností a poskytovateľov finančných služieb po celom svete;

Prehľad spotrebiteľských úverov so spoločnosťouAire – priekopnícke riešenie vo využívaní údajov prvej strany pri hodnotení úverov, vďaka ktorému je možné poskytnutie nového úverového prehľadu pre veriteľov, z údajov zozbieraných priamo od jednotlivých poskytovateľov;

Vyhodnotenie úverového rizika pre MSP so spoločnosťouAccountScore - využíva technológiu otvoreného bankovníctva na poskytovanie špičkových transakčných analýz spoločnostiam poskytujúcim finančné služby;

ChargeAfter - umožňuje obchodníkom ponúknuť zákazníkom personalizované a okamžité financovanie od viacerých poskytovateľov pôžičiek, čo zároveň umožňuje poskytovateľom pôžičiek rozšíriť zákaznícku základňu;

Dáta pre malé a stredné podniky s programomCodat - spája malé a stredné podniky s bankami a inými finančnými inštitúciami zjednodušením a integráciou finančného a účtovného softvéru do jednej platformy API;

Vyhľadávanie obchodníkov založené na riešení Snowdrop- presnejším zobrazením informácií o obchodníkovi umožňuje vydavateľom zjednodušiť to, ako zákazník vidí podrobnosti o transakcii;

Súlad s transakciami sComply Advantage- globálna databáza ľudí a spoločností riadená umelou inteligenciou, ktorá slúži na boj proti praniu špinavých peňazí a odhaľovaniu finančnej kriminality;

Udržateľné bankovníctvo sEcolytiq - analyzuje platobné transakcie v reálnom čase a vypočítava uhlíkovú stopu na individuálnej úrovni, čím pomáha spotrebiteľom porozumieť ich ekologickému vplyvu, zmeniť správanie a znížiť vlastnú uhlíkovú stopu;

Správa predplatného s technológiouMinna Technologies- poskytuje zákazníkom banky spravovanie svojich predplatených služieb, ich identifikáciu, zrušenie a vylepšenie v rámci aplikácie pre mobilné bankovníctvo;

Digitálna identifikácia s funkciouOnfido - využíva hybridnú umelú inteligenciu a ľudskú odbornosť na preukázanie skutočnej identity používateľa, a to tak, že posúdi, či je ID fotografie pravé a porovná ho so selfie;

Príprava rozpočtu a overenie dostupnosti sOpenWrks - využíva otvorené bankovníctvo v kombinácii s konverzačnou umelou inteligenciou, aby pomohlo podnikom transformovať existujúce procesy požičiavania a poskytuje bezproblémové aplikácie, ktoré zákazníkom pomôžu lepšie pochopiť finančnú dostupnosť;

Personalizovaná platforma zapojenia zákazníkov sPersonetics - poskytuje proaktívne zapojenie založené na dátach, analyzuje finančné údaje v reálnom čase, rozpoznáva finančné správanie jednotlivcov, predpovedá ich potreby a koná v ich mene;

P2P platby a podmienené platby pomocou služby Paycast od Shieldpay - umožňuje online obchodníkom a platformám spravovať B2B a P2P platby, aby mohli ľahko a bezpečne platiť online predajcom a spolupracovníkom na voľnej nohe.

O programe Fintech Connect

Viac informácií o programe Fintech Connect nájdete tu. Spoločnosti, ktoré majú záujem o prístup k Fintech Connect, budú môcť od dnešného dňa začať spoluprácu prostredníctvom kontaktu [email protected].