Predpovede o bezpečnosti platieb pre rok 2021

13/01/2021

BRATISLAVA, 13. januára 2021: V roku 2020 sa zdalo, akoby sa zastavil čas kvôli pandémií a globálna ekonomika sa rapídne zmenila. Táto zmena znamenala trvalý dopad na spotrebiteľské správanie, na typy podvodov či na potrebu zmierňovania rizika pri platbách.

Spoločnosť Visa sústredila všetky svoje odborné znalosti a zdroje na to, ako pomôcť finančným inštitúciám, obchodným partnerom, vládam a spotrebiteľom orientovať sa v týchto náročných zmenách. Všetko nasvedčuje tomu, že mnohé zmeny v digitálnych platbách sú už trvalé. Skúsenosti z roku 2020 urýchlia inovácie a prinútia spoločnosti, aby sa poučili zo svojich chýb a zabezpečili, že sa v roku 2021 už nebudú opakovať.

Predpovede na rok 2021

1.Spotrebiteľské návyky, ktoré vznikli v dôsledku pandémie, sa stanú novým normálom. Ten bude od obchodníkov vyžadovať nové postupy na predchádzanie podvodom

Podľa štúdie Back to Business spoločnosti Visa 78 percent spotrebiteľov z celého sveta upravilo spôsob platby kvôli zvýšeným obavám o bezpečnosť a takmer polovica (48 percent) by nenakupovala v obchode, ktorý ponúka iba spôsoby platby vyžadujúce kontakt s pokladňou alebo zdieľaným prístrojom, akým je napríklad čítačka kariet. Je viac než pravdepodobné, že tieto spotrebiteľské preferencie nie sú dočasné a zostanú také isté aj v roku 2021.

Toto spotrebiteľské správanie bude ďalej motivovať obchodníkov k inováciám, ktoré budú uspokojovať požiadavky zákazníkov. Investície obchodníkov do nových spôsobov platenia, ako sú online platby, platby v aplikáciách, bezkontaktné a IoT (doplnky do auta, inteligentné reproduktory, inteligentné hodinky atď.), budú odmenené získaním nových zákazníkov, udržaním si tých existujúcich a tiež rastom predaja.

Keďže sa však obchodníci presunuli do online prostredia, nasledujú ich aj podvodníci. Zabezpečenie platieb je zložité a nie každý má potrebné odborné znalosti. Obchodníci budú musieť aktualizovať svoje postupy na predchádzanie podvodom, aby podporili rôzne spôsoby predaja. Ak nemajú dostatočné odborné znalosti, mali by sa obrátiť na osvedčených a renomovaných partnerov, ktorí im pomôžu dosiahnuť výsledky v súlade s ich obchodnými cieľmi a záujmami.

2.Silné overenie zákazníka (SCA) pomôže zvýšiť bezpečnosť platieb aj mimo Európy

Nariadenie pre silné overenie zákazníka (SCA) začalo v európskych krajinách platiť 1. januára 2021. Napriek tomu, že ide o nariadenie pre európske krajiny, úsilie o posilnenie a splnenie požiadaviek SCA sa bude šíriť aj mimo Európu. S nárastom podvodov pri spôsoboch platieb bez použitia platobných kariet, niektoré nadnárodné spoločnosti pravdepodobne rozšíria požiadavky na posilnenie bezpečnostných opatrení aj na ďalšie trhy, najmä tam, kde je vysoká úroveň podvodov.

3.Modernizácia platobných infraštruktúr odhalí nové potenciálne slabé miesta

Mnohé centrálne banky a fintechy sa snažia hľadať a skúmať nové a rýchlejšie spôsoby odosielania peňazí, zúčtovania platieb a zdieľania informácií. Platby v reálnom čase, digitálna mena a otvorené bankovníctvo napomáhajú inováciám, ktoré zodpovedajú očakávaniam digitálne zdatných spotrebiteľov, a pomáhajú rozvíjať digitálny obchod. Rýchlejšie platby však otvárajú dvere rýchlejším podvodom a preto treba mať pri zdieľaní informácií o zákazníkoch zvlášť na pamäti ochranu osobných údajov.

Fintechy a centrálne banky musia mať zavedené mechanizmy na zisťovanie atypických vzorcov, ktoré môžu byť indikátorom podvodu. Je tiež dôležité, aby sa zásady otvoreného bankovníctva a zdieľania údajov využívali zodpovedne a eticky vo všetkých produktoch, službách a technológiách. V roku 2021 bude objem platieb v reálnom čase naďalej rásť, digitálne meny sa stanú ešte bežnejšími, ochrana spotrebiteľa a údajov budú v popredí mnohých diskusií a hráči z tohto odvetvia budú spolupracovať na vyriešení odhalených slabých miest.

4.Vládne inštitúcie zavedú prísnejšie opatrenia pri overovaní, aby zamedzili opakovaniu podvodov z roku 2020

Počas prvej fázy pandémie v USA vzrástol počet podvodov. Na vládnu pomoc určenú pre zraniteľných občanov postihnutých pandémiou sa zamerali podvodníci pomocou ukradnutej identity pri žiadostiach o dávky - odčerpali časť prostriedkov a menej prostriedkov zostalo tým, ktorí ich najviac potrebovali. Potenciálna strata predstavuje pravdepodobne viac ako 1 miliardu dolárov.

Vládne inštitúcie sa budú chcieť vyhnúť ďalším stratám a ak bude pomoc pokračovať, preskúmajú svoje procesy a použité technológie, ktoré používali na overenie oprávnenosti a pridelenia dávok. V roku 2021 sa musí stať prioritou posilnenie možností overenia s cieľom lepšie posúdiť oprávnenosť vládnych výhod.

Ak inštitúcie nemajú skúsenosti na vykonávanie tejto činnosti interne, mali by sa obrátiť na dôveryhodných partnerov v oblasti platieb. Finančné inštitúcie, platobné siete a spracovatelia na celom svete sa musia teraz pripraviť na zabezpečenie primeranej prevencie a postupov na predchádzanie podvodom, aby sa vládne výhody a dávky dostali k oprávneným príjemcom - nie k podvodníkom.

5.Rozmach digitálnej identity bude naďalej rásť, a to smerom k silným riešeniam overovania zákazníkov

Odklon od hesiel a od overovania založeného na znalostiach používateľa sa urýchli prijatím prísnych štandardov overovania zákazníka, akým je FIDO, ktoré je aktuálne k dispozícii vo všetkých významných prehliadačoch a mobilných zariadeniach.

Plány vládnych a bankových systémov elektronickej identity (e-ID) budú naďalej napredovať, spolu s dôveryhodnými predpismi popisujúcimi to, ako môžu jednotliví účastníci spolupracovať. Covid-19 situáciu urýchlil a kvôli pandémií vzrastie dopyt po riešeniach, ktoré pomôžu bankám a obchodníkom digitálne overiť identitu spotrebiteľa. Dôverčiví účastníci, ktorí nedokážu efektívne spravovať identitu, sa stanú terčmi podvodov.

Koncept, že digitálna identita je jedným zo základných kameňov potrebných na to, aby spoločnosť fungovala v digitálnom veku (spolu s otvorenými údajmi, s ochranou súkromia a súhlasom spotrebiteľov a s platbami), získa ďalšiu podporu. Všetky oči sa budú upierať na Európu, pretože prijatie nariadenia SCA vstúpilo od januára do platnosti a digitálna identita je jednou z možností pre silnejšie overenie pri platbách.