Spoločnosť Visa predstavuje inovácie založené na umelej inteligencii pre inteligentnejšie platby

12/02/2021

Press Release Image
  • Vďaka funkciám Smarter Posting, Smarter Settlement Forecast a Smarter Stand-In Processing môže Visa zvýšiť predvídateľnosť, transparentnosť a rýchlosť platobných skúseností.

Bratislava, 12. februára, 2021 – Spoločnosť Visa predstavila balík služieb VisaNet +AI, založených na umelej inteligencii. Zameriavajú sa na dlhodobé výzvy a problémy, ktorým čelia banky, obchodníci a spotrebitelia – ako sú oneskorenia a nejasnosti v spravovaní zostatkov na účtoch a nepredvídateľnosť v dennom zúčtovaní finančných inštitúcií. VisaNet +AI obsahuje niekoľko inovatívnych konceptov a nových služieb s pridanou hodnotou, vrátane Visa Smarter Posting a Visa Smarter Settlement Forecast, ako aj Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), ktorú spoločnosť predstavila v auguste minulého roku. Tieto inovácie využívajú vysokovýkonnú platformu AI, ktorá pomáha k tomu, aby boli platby predvídateľnejšie, transparentnejšie a rýchlejšie.

„Naši klienti, partneri a držitelia kariet od nás očakávajú konkrétne použiteľné údaje založené na štatistikách, ktoré im umožnia lepšie spravovať ich podnikanie a financie, najmä v týchto bezprecedentných časoch. Predstavujeme balík služieb, ktoré využívajú umelú inteligenciu tak, aby zákazníci dokázali jednoduchšie spravovať svoje účty a finančné inštitúcie mohli jednoduchšie riadiť svoje podnikanie,“ uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. „Investíciami do infraštruktúry umelej inteligencie prinášame nové riešenia komplexných problémov v reálnom čase. Toto je iba začiatok toho, čo dokážeme urobiť s prediktívnou schopnosťou umelej inteligencie.“

Smarter Posting poskytuje zákazníkom väčšiu transparentnosť

Dnešní ,,digitálni zákazníci“ očakávajú prehľad svojich financií v reálnom čase, pretože čoraz viac uskutočňujú platby na mobilných a online platformách. Skúsenosti s platbami pre spotrebiteľov však môžu byť premenlivé, keďže po niektorých nákupoch trvá zobrazenie zostatku dlhšie ako u iných. Toto oneskorenie môže spôsobiť zmätok alebo znepokojenie držiteľov kariet, čo má za následok zvýšený objem volaní do call centra alebo potenciálne prečerpanie.

K tomuto oneskoreniu dochádza, pretože suma autorizovaná v reálnom čase pri pokladni sa môže líšiť od sumy nakoniec zúčtovanej z účtu spotrebiteľa. Konečná suma sa môže napríklad zmeniť, ak zákazník v reštaurácii pridá prepitné, alebo ak ide o cezhraničnú platbu, ktorá sa týka viacerých mien. Aby sa zabránilo pomýleniu spotrebiteľa v tom, že za jednu transakciu uvidí viac poplatkov, banky často odkladajú zaúčtovanie platby alebo aktualizáciu zostatku na účte, až kým nemajú konečnú sumu.

Aby spoločnosť Visa pomohla emitentom vytvoriť pre držiteľov kariet lepšie skúsenosti, vyvinula spoločnosť Visa službu Smarter Posting, ktorá využíva umelú inteligenciu na poskytovanie idnividuálne prispôsobeného výsledku pre každú transakciu v rámci procesu autorizácie. Model Smarter Posting analyzuje podrobnosti transakcie a historické údaje s cieľom predpovedať pravdepodobnosť, že suma transakcie zostane pri zúčtovaní nezmenená. Pri testovaní dosiahol tento model 98 % presnosť[1]v tejto predpovedi, čo finančným inštitúciám poskytuje ďalšie informácie na zabezpečenie stabilnejších skúseností s platbami, napríklad predbežnou aktualizáciou zostatku, ktorý držiteľ karty vidí.

Služba Visa Smarter Posting bude k dispozícii najprv v Európe od apríla 2021 a v blízkej budúcnosti sa plánuje zavedenie na trhy globálne.

Smarter Settlement Forecast využíva prediktívne modelovanie na predvídanie potrieb v rámci peňažných tokov

Visa každý deň počas procesu zúčtovania umožňuje pohyb miliárd dolárov v tisíckach inštitúcií vo viac ako 200 krajinách a teritóriách a 160 menách. Je to posledný krok v platobnom cykle, v ktorom sa agregujú transakcie, uskutočňujú sa prevody medzi nadobúdateľmi a emitentmi a na účty obchodníkov sa pripisujú ich tržby.

Tento proces vyžaduje, aby finančné inštitúcie strategicky prideľovali zdroje - aby bolo dostatok likvidity na splnenie denného objemu vyrovnania bez nadmerného prideľovania zdrojov, ktoré by sa dali využiť inde. Dnešné nestabilné prostredie zdôraznilo výzvu, ktorej čelia finančné tímy pri predpovedaní denných objemov a prijímaní strategických rozhodnutí.

Spoločnosť Visa vytvorila Smarter Settlement Forecast, aby klientom poskytla individuálne prispôsobené 7-denné predpovede hodnoty zúčtovania, ktoré môžu potrebovať každý deň. Táto služba využíva informácie generované historickými objemami zúčtovania, sezónnymi ukazovateľmi, makrotrendami, mimoriadnymi udalosťami, ako je tá spojená s pandémiou COVID-19, a údajmi o transakciách v reálnom čase na zabezpečenie vysoko kvalitných predpovedí odtokov a prílevov peňazí. Tieto predpovede môžu pomôcť emitentom a nadobúdateľom optimalizovať procesy správy pokladnice a likvidity a pomôcť finančným inštitúciám účtujúcim vo viacerých menách s predikciami pre každú menu.

Chytrejšia prognóza zúčtovania má byť sprístupnená oprávneným zákazníkom prostredníctvom predplatného na platforme Visa Analytics, čo klientom zjednodušuje integráciu. Spoločnosť Visa pred oficiálnym spustením plánovaným na koniec tohto roka pilotuje službu u troch klientov.

Smarter STIP môže zlepšiť platobné skúsenosti počas výpadkov

Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), prvá z funkcií VisaNet +AI, ktorú spoločnosť predstavila v auguste 2020, si získala obľubu medzi poprednými finančnými inštitúciami na celom svete. Smarter STIP využíva hĺbkové učenie, aby pomohol finančným inštitúciám zvýšiť autorizáciu transakcií počas výpadkov. Smarter STIP generuje informované rozhodnutie schváliť alebo odmietnuť transakcie v mene vydavateľov, aby zákazníkom poskytol bezstarostný platobný zážitok.

Od svojho uvedenia zaznamenala služba Smarter STIP silný záujem emitentov vo všetkých regiónoch, kde Visa pôsobí. Za dva mesiace pridali klienti z celého sveta Smarter STIP do svojich balíkov služieb, vrátane spoločností CaixaBank, S.A., Chime a Doha Bank.

„V spoločnosti Visa máme partnera, ktorý poháňa nové inovácie v oblasti využívania umelej inteligencie pre platby," uviedol Braik Al Marri, hlavný riaditeľ pre retailové bankovníctvo Doha Bank. „Vďaka VisaNet +AI môžeme tieto inovácie využiť a pridať novú hodnotu pre naše podnikanie a zákazníkov.“


[1] Údaje spoločnosti Visa založené na analýze porovnávajúcej modelovú predikciu, keď budú autorizácia a zúčtované sumy konzistentné. Analýza uskutočnená na základe historických údajov o transakciách (august - september 2020) pre 150 miliónov transakcií.