Visa rozširuje možnosti pohybu peňazí s riešením Visa Direct Payouts

12/04/2021

Press Release Image

Bratislava, 12. apríl 2021 – Spoločnosť Visa oznámila rozšírenie svojej platformy Visa Direct na priame platby v reálnom čase[1], zavedením riešenia Visa Direct Payouts. Toto nové riešenie umožňuje klientom a partnerom spoločnosti Visa po celom svete používať jediné miesto na realizáciu priamych domácich platieb na podporované platobné karty a taktiež na podporované platobné karty, ale aj účty pre cezhraničné platby.

„Digitálny obchod sa zrýchľuje, spoločnosť Visa preto inovuje, aby poskytla finančným inštitúciám, vládam, jednotlivcom a firmám nové spôsoby platby aj nad rámec platobnej karty,“ uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko. „Spustenie Visa Direct Payouts predstavuje dôležitý míľnik, vďaka ktorému spoločnosť Visa v rámci platieb z účtu na účet pridá dosah na ďalšie 2 miliardy bankových účtov po celom svete. Toto riešenie integruje akvizíciu spoločnosti Earthport a využíva rozsah a výkon siete VisaNet, a transformuje tak spôsob, akým klienti spoločnosti Visa optimalizujú pohyb peňazí po celom svete.“

Flexibilné rozhrania API Visa Direct Payouts znižujú zložitosť často spojenú so správou a odosielaním peňazí do viacerých sietí a sprostredkovateľom po celom svete. Toto riešenie poskytuje jednoduchosť pri globálnom presune peňazí prostredníctvom jediného pripojenia k VisaNet, čo umožňuje finančným inštitúciám, fintechom, poskytovateľom prevodov peňazí a bankám lepšie spravovať svoje platobné transakcie na zefektívnenie svojho podnikania. Visa Direct Payouts podporuje domáce a cezhraničné platby medzi jednotlivcami (P2P), medzi malými a strednými podnikmi (B2SB) a medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C) v reálnom čase[2]. Ide napríklad o platby poistenia, platby obchodníkom, umožňuje zamestnancom rýchlejší prístup k ich mzde a podobne.

Klienti a partneri spoločnosti Visa po celom svete zavádzajú vďaka Visa Direct Payouts nové možnosti presunu peňazí:

  • Spoločnosť Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited zdokonaľuje svoje digitálne služby medzinárodného prevodu pre svojich zákazníkov retailového bankovníctva.
  • Spoločnosť MoneyGram zavádza lepšiu voliteľnosť presunu peňazí pre svojich zákazníkov, ktorí odosielajú a prijímajú peniaze svojim blízkym do zahraničia.
  • KyckGlobal, fintech partner spoločnosti Visa, umožňuje prostredníctvom svojho platobného nástroja rôzne platby B2SB a B2C, vrátane vyplácania poistných udalostí, rýchleho finančného vyrovnania pre malých a stredných podnikateľov a rýchleho prístupu k mzdám pre živnostníkov a zamestnancov.

Výroky klientov a partnerov Visa Direct Payouts

„Pri 152 percentnom medziročnom náraste digitálnych transakcií MoneyGram Online v roku 2020 a impozantnom 650 percentnom náraste transakcií Visa Direct vo štvrtom štvrťroku[3]naďalej stúpa spotrebiteľský dopyt po digitálnych P2P platobných možnostiach,“ povedal Alex Holmes, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti MoneyGram. „Naša expanzia s Visa Direct je dôležitou súčasťou našej stratégie zameranej na zákazníkov, ktorí sa spoliehajú na naše základné služby. Aby sme im poskytli bezproblémovú zákaznícku skúsenosť a možnosti prevodu peňazí v reálnom čase.“

„Naši klienti spolupracujú s rôznymi skupinami príjemcov platieb, vrátane zmluvných a krátkodobých dodávateľov, z ktorých má každý odlišné požiadavky na platby, ako je napríklad provízia, refundácia výdavkov alebo výplata poistného plnenia,“ uviedol Ashish Bahl, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti KyckGlobal. „Vďaka Visa Direct dokážeme zabezpečiť, aby boli klienti našich zákazníkov vyplatení rýchlo a bezpečne všade, kde majú prístup k finančným prostriedkom, čo je v dnešnej ekonomickej situácii dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.“

S Visa Direct Payouts poskytuje teraz Visa Direct prístup k 5 miliardám platobných kariet a účtov vo viac ako 200 geografických oblastiach, podporuje 160 mien, pripája sa k 16 sieťam podporujúcich platobné karty[4], 65 domácich schém Automated Clearing House (ACH), sedem sietí RTP (Real-Time Payment) a päť platobných brán. Pokiaľ ide o transakcie Visa Direct, Visa ponúka služby s pridanou hodnotou vrátane bezpečnosti a tokenizácie, ktoré zaisťujú malým a stredným firmám a spotrebiteľom bezproblémový prevod peňazí na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií nájdete na stránke Visa Direct Payouts.


[1] Skutočná dostupnosť peňažných prostriedkov sa líši podľa prijímajúcej finančnej inštitúcie, typu prijímajúceho účtu, regiónu a toho, či ide o tuzemskú alebo cezhraničnú transakciu.

[2] Skutočná dostupnosť peňažných prostriedkov sa líši podľa prijímajúcej finančnej inštitúcie, typu prijímajúceho účtu, regiónu a toho, či ide o tuzemskú alebo cezhraničnú transakciu.

[4] Spoločnosť Visa ponúka službu Visa Push Payment Gateway Service, ktorá umožňuje kartám iným ako Visa nadobudnúť schopnosti karty typu „push-to-card“ v USA a Kanade