Spoločnosť Visa zvyšuje svoj globálny záväzok - do roku 2040 chce dosiahnuť nulové emisie

22/04/2021

  • Visa predstavuje pri príležitosti Dňa Zeme 2021 míľniky, inovatívne partnerstvá a iniciatívy smerujúce k vízii udržateľnej budúcnosti

BRATISLAVA, 22. apríla 2021 - Spoločnosť Visa, popredná svetová spoločnosť v oblasti platobných technológií oznámila nový globálny záväzok, dosiahnuť nulové emisie do roku 2040. Tiež oznamuje, že dosiahla uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich prevádzkach už v roku 20201. Spoločnosť Visa tiež naznačila ďalšie plány, ako sa chce stať spoločnosťou s pozitívnym vplyvom na klímu, a to prostredníctvom nových partnerstiev a iniciatív na podporu udržateľného obchodovania a prostredníctvom prechodu na nízko uhlíkovú ekonomiku aj nad rámec vlastnej uhlíkovej stopy.

„Spoločnosť Visa sa zaviazala vytvárať udržateľnejšiu budúcnosť,“ uviedol Al Kelly, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Visa. „Náš nový nulový záväzok a zvýšené úsilie v celej našej sieti na podporu udržateľných iniciatív sú spôsobom, ako okamžite dosiahnuť naše ciele, ktoré nám pomôžu vybudovať lepšiu budúcnosť pre našu planétu.“

Nulové emisie do roku 2040 - 10 rokov pred cieľom Parížskej dohody o klíme

V rámci záväzku dosiahnuť nulové emisie do roku 2040 spoločnosť Visa oznámila, že sa pridala k signatárom iniciatívy The Climate Pledge, ktorú spoločne založili spoločnosti Amazon a Global Optimism. Stala sa tiež novým členom siete Climate Business Network, iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorá je zameraná na urýchlenie opatrení smerujúcich k budúcnosti s nulovými emisiami. Záväzok spoločnosti Visa je v súlade s globálnymi normami a bude zahŕňať úsilie o zníženie významnej časti uhlíkovej stopy nakupovaného tovaru a služieb pre spoločnosť. Spoločnosť Visa sa tiež zaviazala stanoviť si ciele prostredníctvom iniciatívy Science Based Target na ambicióznej úrovni 1,5 stupňa Celzia. Tieto nové záväzky sa pridávajú k existujúcim cieľom spoločnosti Visa v oblasti udržateľnosti, vrátane jej prechodu na stopercentné využitie elektriny z obnoviteľných zdrojov v roku 2020.

„Uprednostňovaním čistej energie a udržateľných postupov, investíciami do inovatívnych iniciatív v oblasti životného prostredia a spoluprácou s vedúcimi predstaviteľmi spoločností a občianskej spoločnosti v oblasti klímy sa zaväzujeme byť súčasťou globálneho riešenia klimatickej zmeny,“ uviedol Douglas Sabo, predstaviteľ pre oblasť udržateľnosti spoločnosti Visa.

[1] Tento úspech v oblasti uhlíkovej neutrality zahŕňa uhlíkovú stopu z Visa’s Scope 1 (vlastné zdroje), Scope 2 (zakúpená elektrina) a služobné cesty a dochádzanie zamestnancov Scope 3 (hodnotový reťazec). Scope 1, 2 a 3 sú definované v protokole o skleníkových plynoch World Resources Institute (WRI) a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Podpora trvalo udržateľného obchodovania

Spoločnosť Visa rozširuje svoje iniciatívy na využitie produktov, služieb, sietí, dát, odborných znalostí v oblasti platieb a značky na podporu udržateľného obchodovania a na podporu prechodu na nízko uhlíkovú ekonomiku. Spoločnosť Visa oznámila spoluprácu s Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) pri spoločnom hľadaní nových príležitostí na využitie možností elektronických platieb a siete Visa na ceste k dosiahnutiu udržateľnej budúcnosti. Výsledky spolupráce očakávajú v lete 2021.

Spolupráca spoločnosti Visa s CISL dopĺňa úsilie spoločnosti pracovať v celej svojej sieti na podpore nízko uhlíkovej budúcnosti, vrátane:

  • Budovanie partnerstiev, ktoré zvyšujú udržateľnosť v oblasti platobných kariet a účtov
  • Pripojenie sa ku globálnym iniciatívam, ktoré podporujú udržateľné správanie, napríklad v oblasti mobility a cestovania
  • Rozvoj udržateľných poznatkov na podporu subjektov pri obchodovaní a porozumenie spotrebiteľskému správaniu v oblasti udržateľnosti
  • Používanie platforiem značky na inšpiráciu miliónov spotrebiteľov k udržateľnému životnému štýlu

Nové ciele a úsilie spoločnosti Visa v oblasti podpory udržateľného obchodovania vychádzajú z existujúceho vedúceho postavenia spoločnosti v oblasti udržateľnosti, aj na základe nasledujúcich hodnotení: Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies, 100 Best Corporate Citizens a 100 Most Just Companies.

Pre viac informácií kliknite sem.