Spotrebitelia v Európe inklinujú k elektronickým platbám. Netrpezlivo čakajú na koniec pandémie

08/09/2021

Press Release Image

Vďaka skúsenostiam s pandémiou koronavírusu sú Európania náchylnejší platiť elektronicky. Potvrdzuje to takmer 80 % účastníkov štúdie „Ovplyvnil COVID-19 európske nákupné návyky?“, ktorú zadali spoločnosti skupiny EVO v 7 európskych krajinách, v ktorých pôsobia, vrátane Slovenska. Visa sa stala partnerom štúdie okrem iného aj na Slovensku a štúdiu pripravil výskumný ústav ARC Rynek i Opinia.

Pandémia ešte viac urýchlila zmeny v nákupnom a platobnom správaní, ktoré sú už niekoľko rokov viditeľné na Slovensku i v zahraničí. Spomedzi spôsobov platby v tradičných obchodoch majú u nás najväčšiu skupinu podporovateľov platobné karty a hotovosť (97 %). Rozdiel je však možné vidieť vo vyhláseniach o budúcom používaní týchto spôsobov platby. Až 21 % respondentov uvádza, že po pandémii budú častejšie používať platby kartou, pričom iba 8 % uviedlo, že budú kartu po pandémií používať menej. V prípade hotovosti iba 9 % respondentov hovorí, že ju bude používať častejšie, ale až 24 % respondentov plánuje používať hotovosť menej často. Ďalšie zistenia z prieskumu naznačujú, že počas pandémie nám najviac chýbalo cestovanie, zábava (kiná, divadlá, koncerty,...) socializácia a stravovacie služby.

„Náš prieskum tiež ukazuje, že tento trend bude naďalej rásť. Slováci sa častejšie ako respondenti z iných krajín domnievajú, že ak je niekde možnosť platiť bezhotovostne, znamená to, že firma drží krok s modernými technológiami. Obchodníci si to určite všimnú. Pre eService je výzvou naďalej zvyšovať dostupnosť služieb a poskytovať zákazníkom komfort,“ domnieva sa Joanna Seklecka, prezidentka predstavenstva eService.

Ako pandémia ovplyvnila nákupné návyky na Slovensku?

Vzhľadom na početné obmedzenia a zatvorenie mnohých fyzických predajných miest počas pandémie sa Slováci priklonili k online nakupovaniu. 17 % respondentov má v úmysle nakupovať online ešte častejšie, zatiaľ čo 67 % chce nakupovať online tak často ako predtým. Pri nákupoch online si až 18 % Slovákov vyberie platbu kartou, kým 14 % plánuje používať rýchle platenie cez platobné brány častejšie než pred pandémiou. Slováci pri nákupe online volia aj možnosť platby na dobierku, s platbou pri doručení do obchodu alebo priamo kuriérovi. Respondenti vtedy platia platobnou kartou (89 %) alebo v hotovosti (90 %), pričom tieto metódy zamieňajú.

Zaznamenaná bola tiež zmena v používaní platobných metód v tradičných obchodoch. 21 % Slovákov hovorí, že budú platiť kartou častejšie a iba 9 % chce častejšie používať hotovosť. Na Slovensku sa chystá 14 % respondentov nakupovať v tradičných obchodoch častejšie ako pred pandémiou a 71 % tam chce nakupovať tak často ako predtým.

Postoj spotrebiteľov k platbám v iných európskych krajinách

Nové návyky kupujúcich sú viditeľné aj v iných európskych krajinách.

„Bezhotovostné platby už pre ľudí v celej Európe nie sú len pohodlné, ale stali sa aj nevyhnutnosťou. Viac ako 80 % platieb Visa vykonaných fyzicky v obchodoch v Európe je teraz bezkontaktných. Sme radi, že spolu s našimi partnermi dokážeme pomôcť malým podnikom v Európe prispôsobiť sa novým nákupným preferenciám svojich zákazníkov a zároveň umožniť spotrebiteľom platiť spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší,“ uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Pokiaľ ide o prevládajúce platobné preferencie a nákupné správanie, prieskum ukazuje tri hlavné spotrebiteľské segmenty. Najväčšiu skupinu, teda takmer polovicu opýtaných Európanov, možno označiť ako Nevyhranení platitelia - platia v hotovosti aj elektronicky a skúsenosti získané počas pandémie ich presvedčili, aby častejšie nakupovali online. Druhým segmentom (31 % respondentov) sú Moderní bezkontaktní platitelia. Uprednostňujú platby elektronickými metódami a väčšina z nich tvrdí, že v budúcnosti budú prevládať digitálne platby. Najmenší segment (21 % respondentov v Európe) sú Hotovostne orientovaní tradicionalisti.

„Široká dostupnosť moderných spôsobov platenia poskytovaných skupinou EVO Group umožnila Európanom lepšie zvládať obmedzenia platné počas pandémie COVID-19. Cítili, že môžu bezpečne nakupovať, platiť bezhotovostne, a tým znížiť riziko nákazy vírusom. Pohodlie a bezpečnosť takýchto nákupov presvedčila mnohých ľudí o nevyhnutnosti a užívateľskej jednoduchosti týchto riešení. Verím, že zmeny, ktoré nastali v našich nákupných návykoch, sú trvalé. Ľahko si zvykáme na dobré veci, a preto intenzívne pracujeme na tom, aby boli moderné elektronické platobné nástroje ešte prístupnejšie,“ povedal Darren Wilson, prezident spoločnosti EVO Payments International, zodpovedný za európsky trh.

Zástupcovia všetkých troch segmentov priznávajú, že po skončení pandémie chcú nakupovať častejšie fyzicky ako online. Dostupnosť platby kartou je jedným z faktorov, ktoré podnecujú k častejším návštevám miestnych obchodov s potravinami, pekární, barov a reštaurácií.

Správu je možné stiahnuť z www.sk-eservice.com/prieskum