Visa pomohla digitalizovať už 16 miliónov malých podnikov na celom svete

21/09/2021

Press Release Image
  • Nový prieskum spoločnosti Visa ukazuje, aké dôležité sú pre malých podnikateľov digitálne možnosti, pre úspech v postpandemickom svete

BRATISLAVA – 21. September 2021 – Spoločnosť Visa už pomohla s digitalizáciou približne 16 miliónom mikropodnikov a malých podnikov (SMBs) na svete. Je to viac ako 30 % z viacročného cieľa spoločnosti digitalizovať 50 miliónov podnikov, ktorý si stanovila v roku 2020. Od začiatku pandémie Visa spustila mnoho komunitných programov, aby tak pomohla viacerým malým podnikom prijímať digitálne platby a získať lepší prístup k digitálnej ekonomike. Z výsledkov piateho vydania globálnej štúdie Visa Back to Business vyplýva, že 68 % spotrebiteľov ovplyvnila pandémia COVID-19 tak, že natrvalo zmenili spôsoby platenia.

,,Po 19 mesiacoch skúsenosti s pandémiou vieme, že malé podniky, ktoré prešli na digitálny obchod alebo zahraničný predaj, zvládli pandémiu lepšie,“ uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko. ,,Ale teraz to už nie je len o prežívaní. Mnoho obchodníkov začalo počas pandémie podnikať a mnoho z nich pôsobí už od začiatku v digitálnom priestore. Taký krok vnímame veľmi pozitívne a aj naďalej budeme podnikateľom v tomto ich úsilí pomáhať.”

Štúdia Visa Back to Business

Globálna štúdia Visa Back to Business robila prieskum medzi majiteľmi malých podnikov a ich zákazníkov od začiatku globálnej pandémie. Zistenia z najnovšieho vydania štúdie poukazujú na ekonomickú príležitosť, ktorá spočíva v prepájaní mikropodnikov a malých podnikov s komunitami a technológiami.

  • Malé a stredné podniky pracujú na tom, aby naplnili očakávania spotrebiteľov: Pandémia výrazne zvýšila obavy spotrebiteľov dotýkať sa hotovosti a platobných čítačiek, čo sa odrazilo v zvýšenom záujme o bezkontaktné platby[1]. 74 % percent majiteľov malých podnikov vo svete očakáva, že zákazníci budú naďalej preferovať bezkontaktné platby rovnako často alebo ešte častejšie ako v súčasnosti, pričom dvaja z piatich (40 %) uvádzajú zavedenie bezkontaktných platieb medzi najlepšie investície potrebné na naplnenie očakávaní zákazníkov.
  • Bezkontaktné platby ako konkurenčná výhoda: Obchody, ktoré neprijímajú bezkontaktné platby, podstupujú zvýšené riziko straty zákazníkov. Takmer polovica (44 %) spotrebiteľov tvrdí, že by nenakupovali v obchode, ktorý ponúka iba kontaktné spôsoby platby, bez možnosti bezkontaktného platenia.
  • Online bezpečnosť je prvoradá: Mnoho majiteľov malých a stredných podnikov v prieskume uviedlo, že posun do online priestoru priniesol nové výzvy, pričom hlavnými problémami sú ochrana údajov a ich bezpečnosť (33 %), náklady na investície do digitálnej infraštruktúry (31 %) a strata osobných kontaktov so zákazníkmi (30 %).
  • Príležitosť pre nové, digitálne zdatné firmy: Hoci 54 % malých podnikateľov uvádza, že minulý rok bol pre ich podnik výzvou, 46 % to vnímalo ako príležitosť. Ide o nárast oproti 38 % z novembra 2020. Z tých, ktorí videli rok 2020 ako príležitosť sa 37 % zameralo na nové produkty, 34 % na rozšírenie svojich predajných kanálov a 23 % z nich začalo podnikať úplne nanovo.

Prístup k digitálnej ekonomike

Keďže digitalizácia obchodu môže malým podnikom priniesť obrovské výhody, Visa sa snaží prostredníctvom svojho viacročného záväzku digitálne podporiť 50 miliónov malých podnikateľov priniesť zvýšenie digitálneho kapitálu a inkluzívnosti. Úsilie spoločnosti Visa sa zameriava na zabezpečenie toho, aby existujúce aj novo vznikajúce malé podniky boli dostatočne pripravené na meniace sa požiadavky spotrebiteľov a zvládanie digitálnej budúcnosti.

Spoločnosť Visa poskytla zdroje malým podnikateľom prostredníctvom desiatok programov prispôsobených potrebám miestnych komunít. Medzi mnohé z nich patrí aj uvedenie aplikácie Visa Tap to Phone, ktorá predajcom umožňuje prijímať bezkontaktné platby prostredníctvom jednoduchej mobilnej aplikácie na 49 trhoch. Spoločnosť Visa tiež rozšírila svoju globálnu platformu digitálneho vzdelávania pre podnikateľov, Practical Business Skills, ktorá poskytuje bezplatné vzdelávanie malým podnikateľom a podporuje digitalizáciu ich podnikania.

Spoločnosť Visa, ktorá uznáva veľkú úlohu, ktorú zohrávajú malí podnikatelia v rámci miestnych komunít, ale tiež globálnej ekonomiky, uviedla novú digitálnu sériu “Voices of Access,” v ktorej sa predstavia zákazníci z celého sveta a podelia sa o svoje jedinečné príbehy a priblížia možnosti digitálnej ekonomiky.

Viac informácií o programoch, ktoré Visa sprístupnila SMBs, je k dispozícii na Visa Small Business Hub a Visa Small Business COVID-19 support site.


[1] Source: US Contactless Online Research Study April 2020