Visa dokončila akvizíciu platformy Tink

22/03/2022

Press Release Image

Bratislava – 22. marec, 2022 – Spoločnosť Visa oznámila, že dokončila akvizíciu Tink – otvorenej bankovej platformy, ktorá umožňuje finančným inštitúciám, fintechom a obchodníkom vytvárať finančné produkty a služby a prevádzať peniaze. Prostredníctvom jediného API umožňuje Tink svojim zákazníkom prevádzať peniaze, pristupovať k agregovaným finančným údajom a využívať inteligentné finančné služby, ako sú prehľady rizík a overenie účtu. Platforma Tink je integrovaná s viac ako 3 400 bankami a finančnými inštitúciami a má dosah na milióny klientov bánk v celej Európe.

Po dokončení transakcie sa očakáva, že spojenie Visa a Tink umožní klientom poskytnúť významné výhody pre spotrebiteľov, aby mohli lepšie kontrolovať svoje finančné operácie, vrátane spravovania peňazí, dát a finančných cieľov. Veľké a malé podniky budú mať tiež prístup k väčšiemu a prispôsobiteľnému množstvu nástrojov na bezpečné digitálne fungovanie, či už ide o realizáciu platieb, zosúladenie bankových výpisov a účtov alebo možnosť alternatívneho financovania.

„Digitálne nástroje poháňajú novú ekonomiku a spojenie Visa a Tink podporí väčší výber a kvalitu digitálnych peňažných služieb, pretože hranice medzi obchodovaním, finančnými službami a platbami sa budú naďalej zbližovať,“ povedala Charlotte Hogg, generálna riaditeľka Visa Europe.

Jack Forestell, produktový riaditeľ spoločnosti Visa, dodal: „Otvorenosť a inovácie sú dva životne dôležité prvky potrebné na podporu rastu digitálnych finančných služieb. Kombinácia osvedčenej infraštruktúry Visa a trvalých investícií do odolnosti, kybernetickej bezpečnosti a prevencie podvodov platformy Tink, do technológie a vzťahov so zákazníkmi, pomôže urýchliť prijatie otvoreného bankovníctva na celom svete tým, že poskytne bezpečnú a spoľahlivú platformu pre inovácie.“

„Globálne siete umožňujú inovátorom rozrastať sa a Visa poskytuje Tink najlepší základ, na ktorom môže stavať,“ povedal Daniel Kjellén, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Tink. „Visa pomôže spoločnosti Tink zvýšiť jej pripojenie na viac ako 15 000 finančných inštitúcií, pričom využije dôveru spotrebiteľov a poznanie značky Visa na rozvoj budúcich finančných služieb, ktoré môžeme spoločne ponúknuť klientom v celej Európe a na celom svete.“

V blízkej budúcnosti bude Tink fungovať ako samostatná dcérska spoločnosť Visa. Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Tink Daniel Kjellén a súčasný manažérsky tím budú organizáciu viesť aj naďalej.

# # #

O spoločnosti Tink

Tink je popredná otvorená banková platforma v Európe, ktorá umožňuje bankám, fintechom a startupom rozvíjať finančné služby založené na dátach. Prostredníctvom jedného API umožňuje Tink zákazníkom pristupovať k agregovaným finančným dátam, realizovať platby, zlepšovať transakcie, overovať vlastníctvo účtu a vytvárať nástroje na správu osobných financií. Tink je pripojená k viac ako 3 400 bankám, ktoré majú dosah na viac ako 250 miliónov klientov v celej Európe. Platforma Tink bola založená v roku 2012 v Štokholme a jej 500 zamestnancov obsluhuje viac ako 300 bánk a fintechov na 18 európskych trhoch s pobočkami v 13 krajinách. Poháňame nový svet financií. Pre viac informácií navštívte tink.com.