Visa spustila grantový program She's Next na podporu slovenských podnikateliek

03/04/2023

Press Release Image
  • Program Visa She's Next podporuje podnikanie žien na celom svete.
  • Nedávna štúdia spoločnosti Visa ukazuje, že hlavnými výzvami ďalšieho rozvoja a rastu, ktorým čelia slovenské podnikateľky, sú prístup k finančným zdrojom, rodinné povinnosti, preťaženosť, ako aj nedostatok iných zdrojov a zručností.
  • Cieľom programu Visa She's Next je pomôcť slovenským podnikateľkám posunúť sa vpred v úsilí financovať, viesť a rozvíjať svoje podnikanie.
  • Každá z troch víťaziek získa grant vo výške 5 000 € a na mieru šité poradenstvo, ktoré jej pomôže pri rozvoji podnikania. Visa chce prostredníctvom programu Visa She's Next podporiť mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú dôležitým prvkom ekonomiky.

Bratislava, 30. marec 2023 – Spoločnosť Visa spustila na Slovensku globálny program Visa She's Next na podporu podnikania vedeného ženami. Slovenské podnikateľky sa môžu prihlásiť do výberu o jeden z troch grantov vo výške 5 000 €. Víťazky získajú aj na mieru šitý odborný mentoring na podporu rastu ich podnikania. Do programu je možné prihlásiť sa prostredníctvom online formulára do 30. apríla 2023. Víťazky vyberie porota zložená z renomovaných odborníkov a podnikateľov.

Až 47 % podnikateliek v prieskume uviedlo[1], že čelia problémom so zabezpečením financovania svojho podnikania. Ako ďalšie hlavné prekážky rastu a rozvoja svojho podnikania slovenské respondentky podľa tohto prieskumu Visa uviedli rodinné povinnosti, preťaženosť, ako aj nedostatok iných zdrojov a zručností (ľudské zdroje, nápady, a iné). V oblasti podnikania na Slovensku existuje výrazný rodový rozdiel, keďže len asi 30 % všetkých podnikov na Slovensku vlastnia ženy[2]a v priebehu rokov sa to výrazne nezlepšuje. Prieskum spoločnosti Visa ukázal niekoľko poznatkov, ktoré môžu vysvetliť, prečo toto číslo stagnuje:

Na peniazoch záleží: Takmer 1 zo 4 slovenských podnikateliek sa pri získavaní financií stretla s predsudkami.

Verte si: Muži na Slovensku si pri podnikaní veria viac ako ženy. Podľa prieskumu 43 % mužov a len 28 % žien potvrdilo, že so sebadôverou nemali žiadny problém.

Osamotené: Takmer 50 % žien nevie o žiadnej forme pomoci alebo zdrojov, ktoré by mohli použiť na rozvoj svojho podnikania.

Spoločnosť Visa, svetový líder v oblasti digitálnych platieb, dnes oznámila spustenie svojej globálnej iniciatívy She's Next aj na Slovensku. Cieľom je ekonomicky podporiť slovenské podnikateľky a majiteľky malých a stredných podnikov. Ľubica Gubová, Country manažérka Visa pre Slovensko uviedla: „Ženy, ktoré vlastnia a vedú svoje vlastné firmy čelia množstvu rôznych výziev, vrátane nedostatočného prístupu k vstupným finančným zdrojom a k odbornej podpore a pomoci. Preto sa tešíme, že dnes môžeme pomôcť ženám - majiteľkám firiem na celom Slovensku prostredníctvom grantového programu Visa She's Next. Ponúkame prostredníctvom neho prístup k odbornej podpore v spolupráci s Pontis Impact a tiež grant vo výške 5.000€ pre tri vybrané podnikateľky.“

„Podnikavosť je nástroj, ktorým vedia deti aj dospelí dosiahnuť svoje sny. Slovensko je však na chvoste krajín, kde deti vedia, ako aktívne pristúpiť k riešeniu problémov. Preto potrebujú vzory, ktoré im ukazujú, ako na to. A to aj napriek tomu, že spoločnosť ich často tlačí do konkrétnych rolí. U žien je tento aspekt veľmi vypuklý, a preto sme hrdým partnerom programu She‘s next, ktorý podporuje ženy a dievčatá, aby mohli siahať na svoje sny,“ hovorí o spolupráci Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka nadácie Pontis

„Malé a stredné podniky prinášajú ekonomický blahobyt stovkám miliónov ľudí v celej Európe. Prevádzkovanie vlastného biznisu vyžaduje čas, investície a veľkú odolnosť,“ povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko. „Visa pomáha podnikom rásť investovaním do vývoja inovatívnych, bezpečných a rýchlych platobných systémov. Dúfam, že náš program She's Next podporí ženy podnikateľky pri dosahovaní ich ambicióznych obchodných cieľov a zároveň pomôže rastu miestnej aj globálnej ekonomiky“,dodal.

Takmer dve tretiny respondentiek v prieskume uviedlo, že okrem finančného grantu by ocenili aj zapojenie sa do odborného mentoringového programu. Oblasti, v ktorých by sa slovenské podnikateľky chceli zlepšiť a uvítali by v nich pomoc boli manažment financií a vlastného času a tiež marketingová podpora a propagácia svojho podnikania. Program Visa She's Next zahŕňa sériu na mieru šitých odborných stretnutí, ktoré poskytnú víťazkám prístup k praktickým znalostiam a radám od odborníkov vo vybranej oblasti, ako aj k cenným nástrojom a vzdelávacím zdrojom, ktoré potrebujú na rast a rozvoj svojho podnikania.

Ambasádorkami programu Visa She's Next je Mirka Dobiš a Petra Tóth, obe známe slovenské podnikateľky, ktoré sa vypracovali vlastným úsilím. Mirka je známa módna stylistka a kreatívna konzultantka a tiež influencerka, kým Petra je slovenská šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa originálne folklórne ornamenty.

Spoločnosť Visa prostredníctvom svojho grantového programu Visa She's Next od spustenia v roku 2020 investovala viac ako 2,8 milióna dolárov do viac ako 260 grantov a poskytla podnikateľkám odborný mentoring. Doteraz sa do programu zapojilo už viac ako 10 krajín, ako napríklad USA, Kanada, Írsko či Poľsko.

Ako sa prihlásiť

Grantový program Visa She's Next je na Slovensku realizovaný v spolupráci s Pontis Impact a je určený pre podniky, v ktorých je väčšinovým vlastníkom žena, alebo podnikateľskú činnosť vykonáva žena. Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý. Podnikateľky vo formulári uvedú históriu svojej spoločnosti, môžu poukázať na to, čo ich inšpirovalo k začatiu podnikania, ako aj zdôrazniť výzvy, ktorým denne čelia. Okrem toho budú účastníčky vyzvané, aby stručne popísali, ako by využili grant na rozvoj svojej spoločnosti. O troch víťazkách rozhodne porota zložená z odborníkov a podnikateľov. Ďalšie informácie a prístup k prihlasovaciemu formuláru nájdete na stránke www.visa.sk.[1] Prieskum uskutočnila spoločnosť Ipsos v decembri 2022. Prieskum zahŕňa krajiny Česko, Slovensko a Maďarsko. Prebehol metódou online zberu dát na vzorke 900 respondentov, 300 podnikateľov v každej krajine.

[2] Atlas MSP na Slovensku, 2021, Slovak Business Agency