Program spoločnosti Visa pre zverejňovanie informácií o možných rizikách

Kybernetická bezpečnosť je pre spoločnosť Visa nesmierne dôležitá. Preto chceme uľahčiť výmenu informácií o možných rizikách, stanoviť pravidlá testovania rizík a poskytnúť tzv. „bezpečný prístav“ osobám, ktoré tieto pravidlá dodržiavajú.

Úvod

Pre spoločnosť Visa je kybernetická bezpečnosť základom hodnôt spoločnosti. Ak máte informácie týkajúce sa možného nedostatočného zabezpečenia v produktoch, službách, na webových stránkach alebo v aplikáciách Visa, neváhajte nás o tom informovať. Tento program pre zverejňovanie informácií o možných rizikách sme vytvorili s cieľom uľahčiť výmenu informácií o možných rizikách, stanoviť pravidlá testovania rizík a poskytnúť tzv. „bezpečný prístav“ osobám, ktoré tieto pravidlá dodržiavajú.

Očakávania

Pravidlá programu

„Bezpečný prístav“

Nahlásenie rizika

Spoločnosť Visa využíva na určovanie priorít a overovanie zodpovedne nahlásených rizík platformu HackerOne. Odošlite hlásenie.