• Mobilné platby s pomocou Visa

    Plaťte klepnutím. Všetky výhody Visa teraz na vašom mobilnom telefóne alebo zariadení.

zariadenia
Ikona zámky
Contactless symbol.

mobilné platby miesta predaja