• Podnikanie Obchodník Visa
    News Digest

    Február 2018
Výber Visa Merchant Business News Digest

Výber Visa Merchant Business News Digest je on-line publikácia poskytujúca prehľad posledných článkov o obchodných novinkách Visa. Vieme, aké je dôležité, aby ste mali príslušné informácie rýchlo k dispozícii, a chceme, aby to bolo pre vás čo najjednoduchšie. Výber Digest poskytuje prehľad najdôležitejších publikácií týkajúcich sa obchodníkov, ale neslúži ako kompletný zoznam. Ako vždy, obráťte sa na svojho prijímateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o zverejnených publikáciách a príslušných oznámeniach.