Vitajte v Centre ochrany súkromia spoločnosti Visa

Spoločnosť Visa si cení vašu dôveru a rešpektuje vaše súkromie. Toto Centrum ochrany súkromia bolo vytvorené, aby vám pomohlo pochopiť, ako používame vaše osobné informácie a ako môžeme spravovať vaše voľby týkajúce sa ochrany súkromia.

Vaša ochrana osobných informácií

Získajte viac informácií o našom záväzku voči ochrane súkromia, prečítajte si naše upozornenia o ochrane osobných informácií, dozviete sa o možnostiach ochrany súkromia a nájdite odpovede na bežné otázky.

Náš záväzok

Spoločnosť Visa sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných informácií. Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Visa, nám umožňujú poskytnúť vám najlepšie skúsenosti s používaním našich produktov a služieb. Máme špecializovaný Globálny program ochrany osobných informácií, ktorý chráni všetky osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, a zabezpečuje správne zaobchádzanie s osobnými informáciami na celom svete.

Získanie a udržiavanie dôvery je základom toho, čo robíme. Spoločnosť Visa sa zaviazala k transparentnosti svojich postupov pri ochrane osobných informácií a chceme, aby ste s nami komunikovali s dôverou. Odkazy uvedené nižšie vám pomôžu nájsť informácie, ktoré potrebujete o tom, ako spracovávame osobné informácie.

Ak máte ďalšie otázky, spojte sa s nami priamo. Naše kontaktné informácie nájdete v sekcii „Na koho sa v spoločnosti Visa môžem obrátiť v otázkach týkajúcich sa ochrany osobných informácií“ v časti „Otázky a odpovede“ uvedenej nižšie.


Upozornenia o ochrane osobných informácií

Prečítajte si naše Globálne upozornenie o ochrane osobných informácií  


Vaše voľby súkromia

Spoločnosť Visa vám ponúka rôzne možnosti, ako komunikovať a používať svoje informácie. Informácie o svojich voľbách si môžete prečítať v Globálnom upozornení o ochrane osobných informácií alebo ich môžete použiť na spravovanie vašich preferencií týkajúcich sa spoločnosti Visa a niektorých našich reklamných partnerov tretích strán.

Marketingové riešenia spoločnosti Visa – odhlásenie sa

Zistite viac informácií o možnosti odhlásenia sa z marketingových riešení spoločnosti Visa.

Nastaviť preferencie reklamy

Naši poskytovatelia služieb zhromažďujú informácie o vašom používaní tejto webovej stránky s cieľom prispôsobiť reklamy, ktoré sa môžu zobraziť tu alebo na iných webových stránkach. Tento nástroj vám umožňuje zrušiť používanie týchto informácií pre on-line behaviorálnu reklamu prostredníctvom Evidon.

Iniciatíva sieťovej reklamy (NAI)

Stránka Iniciatíva sieťovej reklamy (NAI) má informácie o tom, kde môžete zistiť viac o prispôsobených reklamách on-line a možnostiach odhlásenia.

Adobe Marketing Cloud

Môžeme vám ponúknuť „cielené“ alebo „záujmové“ poskytovanie prispôsobených reklám trhu na základe vašich záujmov a aktivít on-line. Možnosti ochrany osobných informácií pre službu Adobe Marketing Cloud nájdete tu.

Google

Viac informácií o cielených reklamách z Google, Google Analytics a možnostiach odhlásenia

Súbory cookie a reklama na Facebooku

Viac informácií o súboroch cookie Facebooku, o reklame a možnostiach odhlásenia

Súbory cookie a reklama na Twitteri

Viac informácií o súboroch cookie Twitteru, o reklame a možnostiach odhlásenia


Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na bežné otázky týkajúce sa ochrany osobných informácií.

Kde môžem zistiť viac o tom, ako spoločnosť Visa zhromažďuje, používa a poskytuje moje dáta?

Každý produkt, služba a platforma spoločnosti Visa má oznámenie o ochrane osobných informácií, ktoré vás oboznámi o tom, aké osobné informácie sa zhromažďujú a ako sa používajú a poskytujú. Vyhľadajte odkaz „súkromie“ v spodnej časti každej stránky. Väčšina webových stránok spoločnosti Visa bude odkazovať na Globálne upozornenie o ochrane osobných informácií spoločnosti Visa, ale niektoré platformy majú svoje vlastné upozornenie o ochrane osobných informácií.

Chcem vedieť, ako iné spoločnosti používajú moje osobné informácie, ako sú napríklad vydavatelia kariet Visa a partneri propagujúci reklamu. Kde nájdem príslušné upozornenie o ochrane osobných informácií?

Upozornenie o ochrane osobných informácií spoločnosti Visa sa týka len použitia a zverejnenia informácií spoločnosťou Visa Inc. a jej pridruženými spoločnosťami. Ak chcete získať informácie o postupoch ochrany osobných informácií finančnej inštitúcie alebo iného subjektu, ktorý vydal vašu kartu Visa, obráťte sa na dané subjekty. Okrem toho, ak sa zúčastňujete propagácie alebo ponuky s tretej strany (napríklad obchodníka alebo cestovného partnera), prečítajte si upozornenie o ochrane osobných informácií, ktoré vám poskytla táto spoločnosť alebo vlastník webovej stránky.

Aké opatrenia prijíma spoločnosť Visa na ochranu bezpečnosti mojich informácií?

Používame fyzické, technické, organizačné a administratívne záruky na ochranu vašich osobných informácií pred neoprávneným prístupom alebo stratou.

Aké bezpečnostné opatrenia má spoločnosť Visa na prenos osobných informácií mimo Európy?

Cezhraničné prenosy údajov v rámci spoločnosti Visa sú predmetom schválených dohôd Európskej komisie nazvaných štandardné zmluvné doložky.

Na koho sa môžem obrátiť v spoločnosti Visa s otázkami týkajúcimi sa súkromia?

Môžete poslať e-mail na adresu Visa Global Privacy Office na adresu privacy@visa.com alebo nám napísať na adresu:

Visa Global Privacy Office
900 Metro Center Blvd.,
Foster City, CA, 94404 USA