Visa Commercial Pay. Balík virtuálnych platobných riešení B2B

Visa Commercial Pay vám zlepší tok hotovosti a zbaví vás zastaraných manuálnych procesov. Funguje v rámci rôznych scenárov podnikových výdavkov od platieb dodávateľom cez služobné cesty po možnosti mobilných platieb, pričom ponúka riešenie, ktoré podnikom uľahčuje spravovanie platieb.

Visa Commercial Pay vďaka jednoduchému rozhraniu umožňuje podnikom zefektívniť prevádzku, automatizovať porovnanie skutočného stavu a poskytovať informácie o platbách virtuálnou kartou prostredníctvom jednej zabezpečenej centrálnej platformy.


Na platby dodávateľom B2B

Visa Commercial Pay prináša väčšiu efektívnosť spravovania záväzkov a optimalizuje proces obstarávania.

Spravujte platby virtuálnymi kartami cez integrovanú platformu, ktorá poskytuje automatizáciu a digitalizáciu procesov nákupu a správy financií.

Ako Visa Commercial Pay uľahčuje platby dodávateľom B2B

Automatizované priraďovanie údajov

Zvyšuje rýchlosť porovnania skutočného stavu platieb.

Zvýšenie priemerného počtu dní potrebného na zaplatenie faktúr (DPO)

Zlepšite si stav toku hotovosti prostredníctvom DPO.

Zníženie priemerného počtu dní platby za vlastné obchodné faktúry

Zlepšite si vzťahy vďaka skorším platbám dodávateľom.

Zaistenie dodržiavania predpisov pri používaní kariet

Zabezpečte súlad s kontrolami výdavkov na mieste nákupu.

Prehľad údajov o platbe

Visa Commercial Pay predstavuje spoločnú platformu na získanie lepšieho prehľadu údajov o platbe.

Automatizácia procesov

Znížte náklady a skráťte čas potrebný na spracovanie platieb automatizáciou a digitalizáciou manuálnych procesov.

Zrýchlenie digitálnej transformácie platieb dodávateľom B2B

Kontaktujte svojho vydavateľa a zistite viac o tom, ako môže Visa Commercial Pay optimalizovať váš program obchodných kariet.