• Navrhovať. Stavať. Dodať.

    Otvorte nový svet možností pre vaše podnikanie vďaka priamemu prístupu k API, nástrojom a odborným znalostiam spoločnosti Visa.

Man and woman discussing an item on a Scrum Task Board.

Man and woman on blankets in park looking at smart phone held aloft by man.
Seated man using smart phone in front of high-rise windows with laptop, attache case, thermos and skateboard around him.
Man using smart phone exiting airport terminal with rolling suitcase.
Juice Shop truck with couple seated at table with dog at their feet, woman ordering at counter, bicyclist leaving and man with skateboard approaching.

Illustration of paper and pencil.

Blogy

Prečítajte si blog služby Developer Visa o technických príspevkoch týkajúcich sa platieb, nových funkcií produktov, aktualizácií API, bodov vývojárov a revízií udalostí.

Prečítajte si blogy
Illustration of talk bubbles.

Fórum

Získajte pomoc od odborníkov spoločnosti Visa a komunity

Navštívte naše fórum


Man and woman brainstorming at Scrum task board.
Woman making contactless payment with smart phone.
Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.

Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.
A hand tapping a Visa card with Visa's contactless payments system.
A woman sitting at her desk in front of a monitor coding.

Začíname

Ste pripravení začať budovať? Pozrite si našu príručku, ako vytvoriť účet, spustiť projekt a otestovať pripojenie.
Príručka Začíname