• Zabezpečenie prostredníctvom PIN

    Visa zjednodušuje overovanie dodržiavania predpisov zabezpečenia prostredníctvom PIN vo všetkých regiónoch.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.