• Staňte sa dodávateľom

    Spolupracujte so spoločnosťou Visa na budovaní lepšieho všade

Visa a Dodávatelia

Visa spolupracuje s dodávateľmi v záujme globálneho rastu
man-airport-phone-1600x900
krídlo-lietadla
biznismen-tablet
ruky-karta-klávesnica
Business men and women exchanging greetings in office.