• Staňte sa dodávateľom

    Spolupracujte so spoločnosťou Visa na budovaní lepšieho všade

Visa a Dodávatelia

Visa spolupracuje s dodávateľmi v záujme globálneho rastu

muž-letisko-telefón
krídlo-lietadla
biznismen-tablet
ruky-karta-klávesnica
vládny-pracovník-pútač