• Vytváranie nových spôsobov platenia a prijímania platieb

    Spolupracujte s Visa a aktualizujte svoje platobné riešenia

Visa a prijímatelia

Spojte sa s Visa a vyvíjajte nové produkty a služby, ktoré ponúkajú inteligentné platobné riešenia.

Technológia čipových kariet Visa

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Bezpečnosť údajov

Chráňte svoje údaje držiteľa karty

Visa zjednodušuje dodržiavanie predpisov pre zabezpečenie prostredníctvom PIN

Klienti Visa musia zabezpečiť, aby ich nadobúdajúci zástupcovia tretej strany, ktorí sa zúčastňujú programu PIN Visa, podstúpili overenie dodržiavania predpisov najneskôr do 31. decembra 2015.

Služby a riešenia

Mobilné platobné riešenia

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

Program registrácie zástupcov tretej strany

Zdroje