• Vytváranie nových spôsobov platenia a prijímania platieb

    Spolupracujte s Visa a aktualizujte svoje platobné riešenia

Visa a prijímatelia

Spojte sa s Visa a vyvíjajte nové produkty a služby, ktoré ponúkajú inteligentné platobné riešenia.

Pohľad zblízka na čipovú kartu

Visa zjednodušuje dodržiavanie predpisov pre zabezpečenie prostredníctvom PIN

Klienti Visa musia zabezpečiť, aby ich nadobúdajúci zástupcovia tretej strany, ktorí sa zúčastňujú programu PIN Visa, podstúpili overenie dodržiavania predpisov najneskôr do 31. decembra 2015.
Získajte informácie o zabezpečení prostredníctvom PIN
Obchodníčka otvára svoj obchod
Žena používajúca svoj mobilný telefón na uskutočnenie transakcie

žena kontrolujúca telefón pri práci
Spolupracujúci kolegovia