• Noví partneri. Viac obchodov. Lepšie príjmy.

    Využite príležitosť mPOS.

Výhody Visa Ready pre mPOS

Jednoduchšia orientácia v systéme platieb

Začíname

Získajte prístup k Programu Visa Ready pre mPOS

Vytvorte nové riešenia pre mPOS

Zaujíma vás program Visa Ready mPOS?