• Platby medzi fyzickými osobami (P2P)

Rýchlejší spôsob ako platiť a prijímať platby

Služba Visa Direct otvára mnohé pohodlné elektronické platby medzi fyzickými osobami (P2P) v reálnom čase1.2

Služba Visa Direct pomáha uspokojiť vyvíjajúce sa potreby zákazníkov

Spoločnosť Visa Direct pomôže vašej firme dosiahnuť konkurenčnú výhodu prispôsobením potrieb zákazníkov, ktoré sa neustále menia: