• Objavte nové príležitosti na rast

    Ponúknite riešenie mobilného predajného miesta Visa Ready.

Bezkontaktné platby
Osoba vykonávajúca bezkontaktnú platbu
Osoba vykonávajúca platbu v stravovacom vozidle
Dvaja podnikatelia sediaci vedľa seba