• Inovatívna skúsenosť s platbou pre rozvíjajúce sa odvetvie

    Zistite, ako vám Visa Sensory Branding môže pomôcť rozlíšiť vaše platobné riešenie a prilákať viac firiem.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Zvýšené vnímanie

94 percent uviedlo preferenciu voči technologickým partnerom.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Vstavané prispôsobenie

Farebné zostavy, pozadia a ďalšie možnosti dizajnu vás odlíšia.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Ľahká integrácia

Visa Sensory Branding vyžaduje minimálne technické úsilie.

A woman and a man looking at a tablet together.