Infografiky

Niektoré z najdôležitejších konceptov PSD2 SCA prezentované graficky a s bežnými príkladmi.

Videá

Niektoré z najdôležitejších konceptov PSD2 SCA prezentované graficky a s bežnými príkladmi.
Image from video for Visa SCA run up plan
How merchants can provide the best customer experience under PSD2 SCA
PSD2 SCA framework for merchants
How merchants can identify transactions that don't require Strong Customer Authentication

Implementačné príručky

Naše komplexné implementačné príručky, s podrobnými požiadavkami a odporúčaniami na optimalizáciu SCA.

Usmernenie s osvedčenými postupmi

Usmernenie s osvedčenými postupmi na optimalizáciu priebehu SCA a návrhom bezproblémového spôsobu Challenge.