• Uhrádzanie prostriedkov

    Rýchle, jednoduché a bezpečné úhrady priamo na akúkoľvek oprávnenú debetnú alebo predplatenú kartu v USA.


Ilustrácia znázorňujúca osobu obklopenú rôznymi zariadeniami a ikonu banky
Ilustrácia zobrazujúca tablety a telefóny s grafmi
Ilustrácie znázorňujúce notebook s analógovou zložkou ako obrazovkou

Začíname so službou Visa Direct

Platobné riešenie rýchlej úhrady podporované jednou z najväčších sietí elektronických platieb na svete.
Kontaktujte nás