• Visa Ready

    Zaraďte sa medzi novú generáciu obchodníkov, ktorí v oblasti mPOS predstavujú rýchlo rastúcu príležitosť.

Visa Ready

Bezpečné riešenia, ktoré spĺňajú platobné štandardy Visa.
1

Prístup

Visa vám pomôže s technickými údajmi mobilných platieb, nástrojmi pre vývoj softvéru a osvedčenými postupmi.
2

Certifikácia

Certifikácia Visa Ready uisťuje zainteresované strany, že platobné riešenia tretej strany sú v súlade s bezpečnostnými štandardami spoločnosti Visa.
3

Rýchlosť

Visa Ready overené riešenia sú vďaka vývojovej a marketingovej podpore Visa pripravené vstúpiť na trh rýchlejšie.

A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Zaujíma vás Visa Ready?

Pomôžeme vám nadviazať kontakt s poskytovateľmi riešení